Psychiatrie

Diensthoofd | Prof. Pierre FOSSION
Secretariaat| Isabelle Decoster

Psychisch lijden laat zich zowel begrijpen aan de hand van humane wetenschappen (o.a. psychologie en antropologie) als neurowetenschappen en geneeskunde. Ons team is multicultureel (+/- 20 gesproken talen), multidisciplinair en integreert de psychodynamische, cognitieve en systemische zienswijzen.


De grote meerderheid van de mensen die een beroep doen op onze dienst lijdt acuut en heeft voorheen nooit psychiatrische zorgen gehad.

Het is onze rol zo veel mogelijk te vermijden dat deze mensen chronische « psychiatrische patiënten » worden. Wij zijn bijgevolg vooral actief in het evalueren van acuut psychisch lijden en het oriënteren van personen die hulp vragen.

Wij werken ook nauw met andere « psy »-zorgen samen en dat zowel buiten als in het ziekenhuis (kinderpsychiatrie en psychogeriatrie).

Wij hebben 3 klinische activiteitsdomeinen

 • Psychiatrische en psychologische spoed waarvan het team samengesteld is uit:
  • psychologen gespecialiseerd in de begeleiding van acute trauma’s zoals slachtoffers van een ongeval of geweld.
  • psychologen, psychiaters en spoedartsen met als hoofdtaak het oriënteren en ondersteunen van mensen die in een toestand van acute ontreddering verkeren.
  • de functie van experts bij het Parket van de Procureur des Konings in het raam van de spoedprocedure van de « Wet op de Opneming ter Observatie van de Geesteszieke » (gedwongen hospitalisatie).
 • Liaisonpsychiatrie verzorgt patiënten die tegelijkertijd een « fysieke ziekte» hebben en psychisch lijden. Zij impliceert overleg tussen de artsen van de verschillende betrokken disciplines.
 • Hospitalisaties van korte duur (30 bedden) voor personen die vrijwillig gehospitaliseerd worden. De opnames gebeuren in functie van spoedcriteria. Aanvragen tot opname voor problemen met alcohol of andere substanties gebeuren via de « Raadpleging Preopname ». 

Onze gespecialiseerde raadplegingen

 • Op campus Hallepoort:
  • Acuut trauma
  • Post-Spoed
    
 • Op campus César De Paepe:
  • Psychische en fysieke comorbiditeiten
  • Gerontopsychiatrie
  • Psychotherapie en algemene psychiatrie


Universitaire activiteiten

Meerdere leden van het team doceren op universiteiten en/of hogescholen.

Wij verwelkomen stagiairs psychiatrie in opleiding, stagiairs geneeskunde van de ULB, de VUB en de UGent, stagiairs psychologie van de VUB en de ULB en stagiairs van meerdere Brusselse hogescholen die maatschappelijk werkers en verpleegkundigen opleiden. Zij zijn, zoals alle gezondheidswerkers, gebonden aan het medisch geheim.

De patiënt wordt op de hoogte gebracht als een gesprek in aanwezigheid van een student zal plaatsvinden en heeft het recht dat te weigeren. Soms stellen wij voor dat gesprek te filmen. Dergelijke opnames worden altijd op voorhand aangekondigd en dienen enkel voor onderwijsdoeleinden.

De patiënt kan rechtmatig op elk moment het stopzetten of vernielen van de opname vragen.

Contacten

Raadpleging Medico-psy
+32(0)2 506 71 78

Psychiatrie volwassenen
+32 (0)2 535 39 52

Psychosomatie, Kinderpsychologie, Logopedie
+32(0)2 535 45 26

Parentale addictie
+32(0)2 535 30 51

Pedopsychiatrie
+32(0)2 535 45 26

SOS Enfants
+32(0)2 535 34 25

Onze specialiteiten