Endobronchiale echografie

Een onmisbaar hulpmiddel bij de diagnose van longziekten, waarmee men met een echografiesonde doorheen de wand van de luchtpijp kijkt en lymfeklieren of tumoren kan onderzoeken.

Endobronchiale echografie of EBUS

Een techniek die door onze dienst in België werd geïntroduceerd.

Het onderzoeksterrein van de flexibele bronchoscopie, dat een onmisbaar diagnostisch instrument is bij het vaststellen van longziekten, is de laatste jaren sterk uitgebreid en vooruit geholpen dankzij het gebruik van de endobronchiale echografie.

Dankzij de echografiesonde kan je de andere kant van de wand van de luchtpijp bekijken, wat niet mogelijk is met een klassieke bronchoscopie. Zo kunnen tumoren en lymfeklieren in de buurt van de luchtwegen onderzocht worden.

Hierddoor kunnen deze verdachte structuren doorprikt worden met een fijne naald die door de endoscoop wordt ingebracht en nauwkeurig wordt gericht met behulp van ultrageluid. Door het staal vervolgens onder de microscoop te onderzoeken, kan de aard ervan worden vastgesteld.

 

Dit onderzoek gebeurt onder plaatselijke verdoving, ambulant, en vervangt nu al veel invasievere en duurdere chirurgische onderzoeken waarvoor ziekenhuisopname nodig is Dit is een revolutie in de beoordeling van ziekten zoals longkanker.

De longartsen van het Sint-Pietersziekenhuis hebben deze techniek in België geïntroduceerd, vele collega’s in België en in het buitenland opgeleid en wetenschappelijke werken op dit gebied gepubliceerd.

 

In de praktijk wordt deze test gebruikt voor de identificatie en biopsie (het nemen van stukjes weefsel voor microscopisch onderzoek) van peribronchiale knopen of perifere longlaesies. Het wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving en losgekoppeld door toediening van Midazolam.
Er zal een Dormicom© aan de patiënt toegediend worden.
U moet minstens 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn en het gebruik van bloedverdunners moet u tijdelijk stopzetten in samenspraak met uw pneumoloog. Door de inname van Midazolam zal u niet geschikt zijn om een voertuig te besturen na uw onderzoek.

EBUS

EBUS, EndoBronchial UltraSound, is een endoscopisch onderzoek van de luchtpijp en de luchtwegen om deze te kunnen onderzoeken door middel van een echografie met biopsiesonde.

Bronchoscopie

De bronchoscopie is een onderzoek waarmee de luchtpijp en luchtwegen van dichtbij kunnen bekeken worden. Dit is noodzakelijk in de diagnose van infectieuze ziekten, tumoren of ontstekingen van de longen en luchtwegen.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een verlichte en flexibele fiberscoop, onder plaatselijke verdoving.
U moet minstens 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn en het gebruik van bloedverdunners moet u tijdelijk stopzetten in samenspraak met uw pneumoloog.

Photodetectie

De bronchoscopie is een onderzoek waarmee de luchtpijp en luchtwegen van dichtbij kunnen bekeken worden. Fotodetectie is een specifieke vorm van bronchoscopie waarmee vroegtijdig kanker van de luchtwegen kan worden vastgesteld. Deze wordt doorgaans uitgevoerd bij het vaststellen van longkanker of wanneer kankercellen ontdekt worden in de KNO-zone.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een verlichte en flexibele fiberscoop, onder plaatselijke verdoving.
U moet minstens 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn en het gebruik van bloedverdunners moet u tijdelijk stopzetten in samenspraak met uw pneumoloog.

Stijv bronchoscopie

Stijve bronchoscopie wordt uitgevoerd onder algehele verdoving. Dit is een onderzoek van de luchtpijp en de voornaamste bronchiën door middel van een stijve buis die via de mond in de luchtpijp wordt ingebracht. Dit maakt de doorgang mogelijk van instrumenten die nodig zijn voor de verwijdering van weefsel uit de luchtpijp of de bronchiën, de extractie van vreemde lichamen, en de behandeling van bepaalde laesies van de luchtpijp of de bronchiën. Het maakt ook de plaatsing van prothesen in de bronchiale boom mogelijk.

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de operatiekamer met een verblijf van minimaal 2 dagen in de pneumologie-eenheid (eenheid 409). U moet minstens 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn en het gebruik van bloedverdunners moet u tijdelijk stopzetten in samenspraak met uw pneumoloog.

Afspraak maken

Cheffe dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 37 79

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines
1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens
1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud