Gerelateerde dienstenGerelateerde diensten

Anesthesiologie

Om het patiëntencomfort en de patiëntenveiligheid te optimaliseren wordt er, in de twee weken die voorafgaan aan de ingreep, een raadpleging gehouden door een anesthesist verbonden aan de betrokken heelkundige discipline. Tijdens deze consultatie krijgt de patiënt informatie over het type anesthesie (algemene anesthesie, locoregionale anesthesie, sedatie) en de postoperatieve analgesie (pijnbestrijding) die hem aangeboden worden. Naargelang van zijn algemene conditie kunnen bepaalde bijkomende preoperatieve onderzoeken voorgeschreven worden.

Anesthesie in de pediatrie

Onze activiteit bestaat uit:

  • het kind begeleiden tijdens zijn ziekenhuisverblijf;
  • anticiperen op elke potentieel pijnlijke handeling (prikken van een infuus – wondverzorging);
  • hem begeleiden tijdens de heelkundige ingreep om te garanderen dat hij slaapt, dat hij geen pijn voelt;
  • toezien op zijn veiligheid door het voorkomen van potentiële complicaties van de heelkundige handeling die hij ondergaan heeft en van de bijwerkingen van de krachtige geneesmiddelen die wij gebruiken.

Anesthesie bij sleutelgatchirurgie

In het jongste decennium heeft de ontwikkeling van laparoscopie- en robottechnieken de anesthesiebehandeling van de patiënt getransformeerd. Dit is in het bijzonder zo in de disciplines digestieve heelkunde, gynaecologie, urologie en vasculaire heelkunde.

Dankzij deze techniek werd de opnameduur van de patiënten sterk ingekort, bepaalde ingrepen worden zelfs in daghospitalisatie uitgevoerd.

Anesthesie bij zware, niet-laparoscopische chirurgie

Anesthesie bij hartchirurgie

De modernste en minst invasieve monitoringmiddelen hebben ons de mogelijkheid gegeven om steeds complexere chirurgische ingrepen uit te voeren bij oudere patiënten die talrijke risicofactoren meebrengen.

In het UMC Sint-Pieter berust de peroperatieve behandeling van de hartchirurgiepatiënten bij een team van ervaren anesthesisten die vertrouwd zijn met de nieuwe technieken (echocardiografie door de slokdarm tijdens de ingreep).

In nauwe samenwerking met de hartchirurgen, met de cardiologen en de artsen van de Intensieve Zorgen, is het onze rol om de patiënten beter voor te bereiden op de ingreep en op de periode die daarop volgt.

Andere disciplines

Deze multidisciplinaire samenwerking, met de anesthesist in de centrale rol, bestaat ook in andere disciplines. In de digestieve (obesitas-) chirurgie, KNO (cervico-faciale oncologie), en plastische (reconstructieve) chirurgie, uit dit multidisciplinair karakter zich door de tussenkomst (naast de chirurg, de anesthesist), van psychologen, nutritionnisten, pneumologen en intensivisten.

Locoregionale anesthesie

Door het uitgeven van een CD en het inrichten van opleidingen,wordt de dienst anesthesie van het UMC beschouwd als de universitaire referentie voor de locoregionale anesthesie (perifere zenuwbloks).

Deze technieken, vooral nuttig in de orthopedie, maken een comfortabele en geruststellende behandeling mogelijk:

  • preoperatief (in het gaval van trauma);
  • peroperatief (voor de anesthesie);
  • en postoperatief (voor de analgesie).

van patiënten waarvoor een algemene anesthesie contrageïndiceerd zou zijn.

 

In de oftalmologie wordt meestal een lokale anesthesie met sedatie toegepast door de anesthesist, en de patiënten worden zo goed als allemaal geopereerd in daghospitalisatie.

Pijnkliniek (Pain Clinic)

In ons centrum werken professionelen gespecialiseerd in de globale behandeling van pijn (de patiënt over de neurofysiologische mechanismen van pijn informeren, behandelen, gespecialiseerde begeleiding, infiltraties…).

Onderwijs

  • Stagedienst erkend door het Ministerie en de ULB
  • Deelname aan het onderwijs van het DES (Diplôme d’Etudes Supérieures) in de anesthesie-reanimatie van de ULB en aan het interuniversitair onderwijs

 

Afspraak maken

Chef dienst

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 506 67 79

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines
1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens
1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud