Vrijwilligerswerk

U wilt vrijwilliger worden in ons ziekenhuis?
Deze informatie zou u moeten helpen om uw vragen te beantwoorden vooraleer u zich engageert.

Vrijwilligerswerk

Rol van de vrijwilliger in het UMC Sint-Pieter

De activiteiten van de vrijwilliger in het UMC Sint-Pieter zijn complementair aan die van het personeel en hebben tot doel het verblijf van de patiënten en hun omgeving nog menselijker te maken. Zij oriënteren de patiënten en bezoekers, bieden steun en hulp bij de dagelijkse handelingen. Zij vervangen geen gezondheidswerkers en gaan niet in op ongepaste verzoeken. Geen enkele zorgtaak voorbehouden voor professionelen mag door een vrijwilliger verricht worden.

Vrijwilliger zijn in het UMC Sint-Pieter betekent…

 • Concreet en waardevol handelen
 • U nuttig voelen
 • Verbinding maken
 • Nieuwe vaardigheden verwerven
 • Uw competenties ten dienste stellen van anderen
 • U in een team ontplooien
 • Een verrijkende ervaring
 • In een universitair ziekenhuismilieu werken

De kwaliteiten van een vrijwilliger

 • beschikbaarheid
 • aandachtig en respectvol luisteren
 • empathie
 • sociaal
 • gastvrij
 • discreet, zich bewust van het belang van vertrouwelijkheid
 • zich in een team kunnen integreren en samenwerken

Als vrijwilliger verbind ik er mij toe…

 • De intimiteit en het privéleven van de patiënten te respecteren;
 • Mij niet in te laten met persoonlijke of familiezaken;
 • Geen commentaar te geven op de verstrekte zorgen;
 • De ethiek en de discipline van het ziekenhuis te aanvaarden;
 • Mijn missie op een positieve manier en in samenwerking met de teams te volbrengen;
 • Vooreerst te luisteren en beschikbaar te zijn;
 • De filosofische en religieuze overtuigingen van de patiënten te respecteren;
 • Zichtbaar een badge met mijn naam te dragen die ik bij mijn vertrek uit het ziekenhuis terugbezorg;
 • Deel te nemen aan de teamvergaderingen en de voorgestelde opleidingen;
 • Nooit medische informatie te geven;
 • Te handelen met respect voor de zorgteams, de therapeutische handelingen, de voorgeschreven behandelingen, de richtlijnen van het verzorgend personeel en de regels over ziekenhuishygiëne;
 • een commerciële handelingen te verrichten in het ziekenhuis;
 • Buiten de voorziene dagen en uren niet aanwezig te zijn op de eenheid waar ik help, tenzij bij uitzondering en met het uitdrukkelijk akkoord van het diensthoofd.

Maak deel uit van ons vrijwilligersteam

Om deel uit te maken van het team moet u:

 • minstens 18 jaar oud zijn
 • bereid zijn minstens 4u./week van uw tijd te besteden
 • de verantwoordelijke van het vrijwilligerswerk op een samen af te spreken moment ontmoeten

 

“Ik ontmoet nieuwe mensen, geniet van de glimlachen en bedankjes

Vrijwilliger infectieziekten

Jacqueline

Vrijwilliger infectiologie

Vrijwilliger zijn geeft me vreugde en trots

Bénévole pédia

Pascale

Vrijwilliger pediatrie

Ga naar de inhoud