Cardiaque heelkunde

Meer nog dan andere specialismen steunt hartchirurgie op teamwerk. De rol van elk teamlid is hierbij erg belangrijk: cardiologen, anesthesisten, chirurgen, maar ook perfusionisten die de hart-longmachine bedienen, het team intensieve zorg, verpleegkundigen, kinesisten (fysiotherapeuten), enz.

Zij richt zich vooral op 3 types van aandoeningen:

  • aandoeningen van de kransslagaders (slagaders die de hartspier voeden)
  • aandoeningen van de hartkleppen
  • en aangeboren misvormingen van het hart en van de grote bloedvaten.

Verloop van de interventie

In het kader van een georganiseerde chirurgie wordt de patiënt meestal één of twee dagen vóór de ingreep opgenomen. Bij opname wordt een standaardbilan uitgevoerd: met name een bloedafname, een thoraxfoto en een elektrocardiogram. Andere specifieke onderzoeken worden gepland in het kader van het preoperatieve onderzoek: coronarografie, echografie van het hart, Doppler van de carotiden, meten van de longcapaciteit … De preoperatieve raadpleging bij een anesthesist maakt het mogelijk om de patiënt zo goed mogelijk op de ingreep voor te bereiden en eventuele pijnbestrijding te verzekeren.

Peri-operatieve follow-up met een verwijzende verpleegkundige

Als u vragen hebt over uw ziekenhuisopname, uw behandeling of als u informatie wenst over uw verblijf op de Intensive Care Unit, staat mevrouw Laura Defgnée, gespecialiseerd verpleegkundige, tot uw beschikking op 02/535.35.21 of per e-mail oplaura.defgnee@stpierre-bru.be. Zij kan u ook een pre- en postoperatief verpleegkundig consult aanbieden (op verzoek) en u begeleiden tijdens uw verblijf in het ziekenhuis.

De chirurgische ingreep

In de grote meerderheid van de gevallen wordt het hart bij middel van eenmediane sternotomie benaderd,een incisie waarbij het sternum overlangs wordt doorgenomen. Dit gebeurt onder volledige verdoving. Eens het hart vrij ligt, wordt de extracorporale bloedsomloop geïnstalleerd en gestart. Deze bestaat uit een pomp en een zuurstofapparaat en neemt de hartfunctie over (de bloedsomloop) en de longfunctie (de gasuitwisseling verzekeren). Daardoor kunnen hart en longen lang genoeg gestopt worden zonder schade aan de organen te veroorzaken. Dit laat de chirurg toe om de eigenlijke cardiale handeling te verrichten op een leeg en stilstaand hart. Eens de herstelling van het hart voltooid, wordt het hart opnieuw gevuld, de samentrekkingen hervatten, de longen worden opnieuw geventileerd en de externe bloedsomloop wordt progressief gestopt. Op het einde wordt de sternotomie in lagen gesloten en er blijven 2 of 3 drains in de borstholte.

Het verblijf op intensieve verzorging

Op het einde van de ingreep wordt de patiënt overgebracht naar de dienst voor intensieve verzorging.. Hij is nog steeds onder narcose en beademd. Tijdens de eerste en meest delicate postoperatieve uren zullen zijn verschillende parameters nauwlettend in de gaten gehouden worden. Eens deze parameters gestabiliseerd zijn, zal hij progressief gewekt worden, zal de beademing afgebouwd worden en wordt hij geextubeerd. Het verblijf in de intensieve verzorging duurt gemiddeld 2 dagen, waarna de patiënt terug naar de verpleegeenheid gaat.

Het postoperatieve verblijf in de verpleegeenheid

Dit verblijf zal gemiddeld een week duren. Het klinisch onderzoek en bepaalde bijkomende routineonderzoeken verzekeren de afwezigheid van postoperatieve complicaties. Kinesitherapie wordt snel en actief begonnen. Het doel is de strijd tegen respiratoire complicaties en een zo snel mogelijk herwonnen autonomie.

De herstelperiode

Meestal kan de patiënt bij ontslag rechtstreeks naar huis. Hij kan ook, indien hij dit wenst en zijn toestand het vereist, enkele weken verblijven in een herstelcentrum. n ieder geval wordt de voorzetting van de kinesitherapie en daarna de revalidatie sterk aanbevolen. Ze laten toe om de lichamelijke mogelijkheden en een herneming van de gewone activiteiten optimaal te herwinnen. Een regelmatige medische opvolging is absoluut nodig na de ingreep: zij zal verzekerd worden door de huisarts en de cardioloog.

Afspraak maken

Chef dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines
1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens
1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud