[dsm_breadcrumbs _builder_version=”4.10.7″ _module_preset=”default” min_height=”21px” global_colors_info=”{}”][/dsm_breadcrumbs]

Woont u in het buitenland?

U woont in het buitenland en u wenst zich te laten verzorgen in
het Sint-Pieters ziekenhuis ?

Bent u een Europese inwoner of woont u buiten de Europese unie?

Vind hieronder de antwoorden op uw vragen of u kunt onze coördinator Buitenlandse Relaties contacteren.

 

EU citizens

If you are a national of one of the 28 Member States of the European Union, it is imperative that you have the European Health Insurance Card (EHIC) with you when you come to the hospital.

For a medical consultation, you must pay the total cost of it and you will receive a document that will enable you to obtain reimbursement later.

For planned medical treatment, you must have the S2 form (formerly E112). Original document only, signed and stamped, stating the coordinates of the beneficiary, the duration of the treatment or hospitalization covered by the social security (assumed date of admission and exit), as well as the name of Saint-Pierre University Hospital.

In case of emergency, your European Health Insurance Card ensures that the cost of your treatment is covered.

Non-EU nationals or EU citizens lacking social security coverage

If you are a citizen of a country which does not belong to the European Union and/or you are lacking social security coverage, and you plan to come to Belgium as a tourist, you should be aware that the cost of medical treatment is entirely at your own expense. There is no possibility of your medical costs being paid by any Belgian organization of any kind whatsoever (social security, the Belgian state etc.).

Prior to all medical treatment, please contact the International Patients Service and provide us with the following information:

 • a recent and complete medical record. On the basis of this, the doctor in the specialist department in our hospital will issue an opinion and will inform the invoicing service of the probable length of the hospital stay and the type of treatment.
 • copy of the patient’s passport or identity card.
 • an email address.

 

Taking into account this information, the invoicing service will make an estimate of the hospitalization costs.

Please note the following:

 • The total amount of this estimate must be paid before admission to hospital. In addition, you will be asked to provide the name of a person resident in Belgium who will undertake to pay any additional charges or costs. This means that the hospitalization and healthcare costs will be demanded both from the foreign patient and the guarantor.
 • The estimate may be different from the final invoice in relation to the treatment that has really been given.
 • The estimate is valid for a period of 6 months from the date of the estimate. After that date, if you have not come to the hospital, a new estimate must be made.
 • Insurance policies that are not recognized by the hospital are not valid. Travel insurance excludes all medical treatment for illnesses etc. that already existed before leaving your home country.
 • Finally, you should know that some medical files are refused because the pathology cannot be treated by our hospital.

 

Private Insurances

If you benefit from a private insurance or any other financial coverage for the cost of your treatment and/or hospitalization, you shall inform the International Patients Service thereof. We will examine the validity of the document and will inform you of our decision. Insurance policies that are not recognized by the hospital are not valid.

About travel insurances!

Travel insurance is designed to provide cover to the policyholder either on holiday or on a business trip. It includes cancellation, loss or theft of luggage and personal possessions, unexpected medical expenses but excludes cover for medical conditions the policyholder already had when they took out the insurance, any illnesses arising from “pre-existing” medical conditions, any mental conditions (such as a nervous breakdown) and the effect of alcohol or drug dependency or long term abuse, childbirth and related complications outright as well as abortion,…
Furthermore, it applies a ceiling or a maximum covering percentage.

Contact

Ms Laurie MASSART
International Patients Service
tel : +32 (0)2 506 71 41
fax : +32 (0)2 535 37 44

 

Europeanen

Indien u inwoner bent van één van de 28 landen van de Europese Unie, dient u zich te voorzien van uw Europese ziekteverzekeringskaart wanneer u zich naar het ziekenhuis begeeft.

Bij een raadpleging, zal u het totale bedrag van de kosten moeten betalen en u ontvangt een document waarmee u zich nadien kan laten terugbetalen.

Bij een hospitalisatie, schrijven wij u eerst in in een Belgische mutualiteit met het oog op het tenlaste nemen van de kosten. Het remgeld blijft normaal gesproken ter uwer laste zoals voor elke andere verzekerde patiënt.

In een noodgeval, is de Europese ziekteverzekeringskaart noodzakelijk.

Inwoner buiten de Europese Unie of dat niet door de sociale zekerheid gedekt is.

Indien u geen Europese nationaliteit heeft en u overweegt om naar België te komen als toerist, moet u zich ervan bewust zijn dat de verzorgingskosten volledig ter uwer laste zijn, zonder mogelijkheid op tussenkomst door een Belgische instelling (noch sociale zekerheid, noch de Belgische Staat, noch het OCMW).

Voor de behandeling, moet u contact opnemen met de Internationale Patiëntendienst en ons de volgende informaties doorgeven:

 • een recent en volledig medisch dossier. Op basis van dit medisch dossier zal de betreffende gespecialiseerde dokter van het UMC Sint-Pieter zijn advies uitspreken en zal hij aan de dienst facturatie de te voorziene duur van hospitalisatie preciseren evenals het type van ingreep.
 • een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs van de patiënt.
 • een e-mailadres.

Op basis van deze gegevens stelt de factureringsdienst een financiële raming van de kosten van de zorg op.

Te weten:

 • Het totale bedrag van de financiële schatting, goedgekeurd door de Commissie, moet imperatief vóór uw opname in het ziekenhuis betaald zijn. Bovendien zal er gevraagd worden dat een persoon die woonachtig is in België er zich toe verbindt om een eventuele meerkost te betalen. Deze verbintenis betekent dat de verblijfkosten, de gezondheidszorgen en de terugkeer uitbetaald moeten worden zowel door de buitenlander als de garant.
 • De financiële schatting kan inderdaad verschillen van de eindfactuur in functie van werkelijk uitgevoerde dienstverlening.
 • De financiële schatting is 6 maand geldig vanaf de datum van de door de Commissie genomen beslissing Indien u niet naar het ziekenhuis bent gegaan, zal er na deze periode een nieuwe schatting moeten worden opgemaakt.
 • Tenslotte, weet dat sommige dossiers geweigerd worden door de Commissie omdat het ziektebeeld niet behandeld kan worden in onze instelling.

Privé-verzekeringen

Als u over een privé-verzekering beschikt of van een andere behandelingen dat uw zorgen en/of hospitalisatiekosten dekt, is het best de Internationale Patiëntendienst in te lichten. Wij zullen de geildigheid van het dossier analyseren. Inderdaad de behandelingen van non-conventionele verzekeringen met het ziekenhuis zijn niet geldig.

Over de reisverzekering!

De reisverzekering is enkel bestemd voor de reizigers; ze dekt annuleringen, persoonlijke gevolgen en onvoorspelbare medische zorgen, maar sluit alle bekende motieven op het moment van de reisregistratie zoals recidieven en verergeringen van reeds bestaande ziekten, depressive en opeenvolgende staten bij het acuut of chronisch gebruik van alcohol, drugs of van alle andere soorten substenties, de bevalling en de bijhorende interventies, evenals het vrijwillig onderbreking van de zwangerschap…
Zij voorziet, bovendien een interventieplafond

Ga naar de inhoud