Hematologie

De dienst hematologie behandelt bloedziekten van het beenmerg en de klieren. Dat zijn niet noodzakelijk kankers De dienst hangt af van het departement Interne Geneeskunde.

U bent een nieuwe patiënt

en wenst een eerste afspraak?

Stuur een e-mail naar

hematologie@stpieter-bru.be

met uw naam, achternaam, geboortedatum en telefoonnummer en met het verzoek van de arts en de uitslag van het laatste bloedonderzoek.

U bent al een patiënt

en u wilt
een vervolgafspraak maken?

U kunt bellen naar

02/ 535 36 39

Hematologie houdt zich bezig met de diagnose en de behandeling vanbloedziekten, ziekten van het beenmerg of de de klieren. Hematologische aandoeningen kunnen niet-oncologisch zijn. Ze zijn talrijk en vereisen soms een hospitalisatie voor een oppuntstelling en/of opvolging op consultatie. De voornaamste hematologische aandoeningen zijn te wijten aan een tekort aan bepaalde vitaminen of andere voedingsstoffen, auto-immune aandoeningen genetische afwijkingen of infecties.

Ons team volgt veel patiënten met bloedziekten die men doorgaans bezuiden de Sahara vindt en de landen rond de Middellandse Zee, drepanocytoses of thalassemie.

De dienst doet ook oppuntstellingen en curatieve en preventieve behandelingen hemostasestoornissen zoals trombofilie (voorbeschiktheid tot tromboses, bloedproppen )

Algemene Hematologie

Uw huisarts of elke andere dokter die u behandelt kan een raadpleging algemene hematologie aanvragen als hij dat nodig acht.

De belangrijkste redenen voor een raadpleging hematologie zijn:

  • een volumetoename van de klieren (opduiken van adenopathieën) of de milt (splenomegalie)
  • lanomalieën van het hemogram (bloedafname om de bloedcellen te analyseren): anemie, polyglobulie, leukopenie, trombopenie, trombocytose, pancytopenie.
  • een anomalie van deelektroforese van de serumeiwitten (opduiken van een monoklonale piek of hypogammaglobulinemie)
  • een anomalie van hetijzer metabolisme(overbelasting of tekort)
  • een anomalie van de coagulatie

 

Drepanocytose en andere anomalieën van de rode bloedcellen

De dienst biedt multidisciplinaire consultaties en nazorg voor drepanocytose.

Dankzij de samenwerking met de eenheid Hematologie van het « Hôpital Erasme » en het universitaire laboratorium LHUB-ULB kunnen de meeste anomalieën van de rode bloedcellen en de hemoglobine gediagnosticeerd en opgevold worden (drepanocytose, thalassemie, hemolytische anemie door een tekort aan G6PD, pyruvaatkinase, sferocytose…).

Hemostasestoornissen

De dienst doet oppuntstellingen en curatieve en preventieve behandelingen van hemostasestoornissen zoals thrombofilie (voorbeschiktheid tot tromboses, bloedproppen).

Er kan, ter indicatie, een raadpleging aangevraagd worden voor een anomalie van de coagulatie

  • spontane verlenging van de APTT
  • spontaan verkorte protrombinetijd (PT)
  • neiging tot het krijgen van een trombose (stolsels in de bloedvaten) bij afwezigheid van een bevorderende factor en/of recidive

Hemato-oncologie

Uw huisarts of elke andere dokter die u behandelt kan een raadpleging algemene hematologie aanvragen als hij dat nodig acht.

Oncologische hematologie behandelt de bloedziekten met een kankeroorsprong. waarvan sommige weinig of niet symptomatisch zijn en die soms enkel moeten bewaakt worden. Andere kwaadaardige hemopathieën zijn agressiever en vereisen een behandeling met chemotherapie, immunotherapie, doelgerichte therapie en/of radiotherapie. Het betreft onder meer het myelodysplastisch syndroom, myeloproliferatieve ziekten (zoals chronische myeloïde leukemie,de ziekte van Vaquez, trombocythemie thrombocytemie primaire myelofibrose), multipel myeloom, het non-Hodgkinlymfoom,, de ziekte van Hodgkin, chronische lymfatische leukemie, de ziekte van Waldenström, amyloïdose, etz. Er is veel vooruitgang geboekt in de farmacologische behandeling van kwaadaardige hematologische pathologieën.

Wij werken met het Instituut Jules Bordet samen voor klinische studies, acute leucoses en beenmergtransplantaties. De dossiers van patiënten met een hematologische pathologie worden systematisch tijdens multidisciplinaire oncologische consults (MOC) besproken.

Wij hebben toegang tot een laboratorium voor algemene en gespecialiseerde hematologie, pathologische anatomie, cytogenetica, moleculaire oncologie en genetica en een dienst voor medische beeldvorming(radiografie, echografie, scanner, NMR) en nucleaire geneeskunde (scintigrafie, PET- scan).

De hematologische behandeling is in wezen multidisciplinair en wij maken er een erezaak van de patiënt en zijn omgeving een globale aanpak te bieden. Zo zijn er de medisch-psycho-sociale vergaderingen voor gehospitaliseerde patiënten. Ook de samenwerking met de teams gespecialiseerd in pijnbestrijding en palliatieve zorg getuigen van de aandacht voor het comfort van de patiënt.

Voor de bejaarde patiënten komt er oncogeriatrisch overleg met de diens geriatrie.

Afspraak maken

Cheffe dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+322 535 45 29

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines

1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens

1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud