[dsm_breadcrumbs _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” min_height=”21px” global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”0.0.0.0″ /]

Medisch dossier

U bent patiënt

Gelieve dit formulier in te vullen om toegang te krijgen tot uw medisch dossier.

Wij houden enkel rekening met aanvragen die via dit formulier zijn ingediend.

0,10€ / pagina – Max: 25€ / volledig dossier 11€/cd

Uw aanvraag wordt binnen de 10 werkdagen behandeld. Enkel aanvragen om toegang te krijgen tot uw medisch dossier worden via dit formulier behandeld.

U bent dokter

Wij gebruiken eHealthBox : schrijf u in!

Wij sturen de gegevens, de documenten en de resultaten van uw patiënten naar uw persoonlijke eHealthbox (mailbox).

De dienst eHealthBox is beschikbaar als webservice (toegankelijk via een medisch softwarepakket) en als webtoepassing (toegankelijk via een pc met eID/ITSME of TOTP).

Wij vragen u bijgevolg – als u dat nog niet gedaan hebt – uw eHealth-certificaat te installeren om toegang te krijgen.

U vindt meer informatie over de eHealthBox-certificaten op : https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-ehealth-certificaten
U vindt online ook een handleiding : https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/data/file/view/468af047d97c1831c4802e185 7187d3eb329b768?name=eHealthBox_nl_280318.pdf

Als u na het installeren van uw certificaat problemen ondervindt om uw resultaten te raadplegen, kunt u een e-mail sturen naar: contact_secmed@stpierre-bru.be

 

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk voor zorgverstrekkers: Kies ervoor om het gecomputeriseerde medische dossier van uw patiënten te delen

Het Brussels Gezondheidsnetwerk stelt zorgverstrekkers in staat om gecomputeriseerde gezondheidsdocumenten (testresultaten, medische rapporten, correspondentie, enz.) uit te wisselen voor dezelfde patiënt.

Wanneer een patiënt verschillende zorgverstrekkers raadpleegt of het slachtoffer is van een ongeval of in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunnen alle zorgstrekkers die in deze gevallen ingrijpen, toegang krijgen tot informatie die betrekking heeft op de patiënt en dit met zijn of haar toestemming.

De voordelen van het gedeelde medische dossier?

Deze uitwisseling van medische informatie tussen zorgverstrekkers vergemakkelijkt de patiëntenzorg en verbetert de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk hebt u als arts toegang in realtime en op een veilige manier tot bepaalde medische documenten van uw patiënten. De gegevens die toegankelijk zijn via het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen afkomstig zijn van gezondheidsinstellingen in heel België.

Meer info: https://brusselsgezondheidsnetwerk.be/voor-de-zorgverstrekkers/

[dsm_contact_form_7 cf7_library=”3887″ _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” _i=”0″ _address=”3.0.0.0″ /]

Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingewonnen wanneer u deze vrijwillig doorgeeft. De verantwoordelijke van de website verplicht zich er op eer en geweten toe om de wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid te respecteren die van toepassing zijn in België en om deze informatie niet aan derden te verspreiden. In toepassing van de wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de algemene verordening gegevensbescherming, heeft u het recht op inzage en rectificatie van de u betreffende gegevens. Alle bijkomende informatie kan u bekomen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

Naar de inhoud springen