U bent patiënt

Om toegang te krijgen tot uw medische gegevens, vragen we u het volgende formulier in te vullen.

Alleen aanvragen die via onderstaand formulier worden in behandeling genomen.

0,10€ / pagina – Max: 25€ / volledig dossier 11€/cd

Uw aanvraag wordt binnen de 10 werkdagen behandeld. Enkel aanvragen om toegang te krijgen tot uw medisch dossier worden via dit formulier behandeld.

 

Het Brussels Gezondheidsnetwerk

U kunt ook uw medisch dossier raadplegen op Het Brussels Gezondheidsnetwerk

Als patiënt moetu toestemming gezondheidsgegevens, zodat de zorgverleners die u behandelen uw gegevens kunnen raadplegen en publiceren op het Brussels Gezondheidsnetwerk.

Zelf kan u toegang krijgen door veilig in te loggen en zo uw gezondheid in eigen handen nemen. Ontdek onder andere uw laboratoriumresultaten, uw opname- en consultatieverslagen en uw gezondheidssamenvatting (SumEHR).

Hoe raakt u aan uw gezondheidsgegevens?

  1. Ga naar de website vanBrussels Health Network https://brusselshealthnetwork.be/
  2. 2. Klik op ‘Patiënt’. https://app.abrumet.be/espaceprivepatient?l=nl&mode=sso
  3. 3. Meld u aan met eID (kaartlezer + pincode) of Itsme.*

*Door u aan te melden, geeft u toestemming. U kan uw toestemming op elk moment intrekken.

U kan uw gegevens ook raadplegen door u aan te melden op het nationale portaal mijngezondheid.be. U wordt dan doorverwezen naar uw persoonlijke gedeelte van het Brussels gezondheidsnetwerk.

U bent dokter

Wij gebruiken eHealthBox : schrijf u in!

Wij sturen de gegevens, de documenten en de resultaten van uw patiënten naar uw persoonlijke eHealthbox (mailbox).

De dienst eHealthBox is beschikbaar als webservice (toegankelijk via een medisch softwarepakket) en als webtoepassing (toegankelijk via een pc met eID/ITSME of TOTP).

Wij vragen u bijgevolg – als u dat nog niet gedaan hebt – uw eHealth-certificaat te installeren om toegang te krijgen.

U vindt meer informatie over de eHealthBox-certificaten op : https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/service-ehealth-certificaten
U vindt online ook een handleiding : https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/nl/data/file/view/468af047d97c1831c4802e185 7187d3eb329b768?name=eHealthBox_nl_280318.pdf

Als u na het installeren van uw certificaat problemen ondervindt om uw resultaten te raadplegen, kunt u een e-mail sturen naar: sec_med@stpieter-bru.be

 

Het Brusselse Gezondheidsnetwerk voor zorgverstrekkers: Kies ervoor om het gecomputeriseerde medische dossier van uw patiënten te delen

Het Brussels Gezondheidsnetwerk stelt zorgverstrekkers in staat om gecomputeriseerde gezondheidsdocumenten (testresultaten, medische rapporten, correspondentie, enz.) uit te wisselen voor dezelfde patiënt.

Wanneer een patiënt verschillende zorgverstrekkers raadpleegt of het slachtoffer is van een ongeval of in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunnen alle zorgstrekkers die in deze gevallen ingrijpen, toegang krijgen tot informatie die betrekking heeft op de patiënt en dit met zijn of haar toestemming.

De voordelen van het gedeelde medische dossier?

Deze uitwisseling van medische informatie tussen zorgverstrekkers vergemakkelijkt de patiëntenzorg en verbetert de kwaliteit en veiligheid van de zorg.

Dankzij het Brussels Gezondheidsnetwerk hebt u als arts toegang in realtime en op een veilige manier tot bepaalde medische documenten van uw patiënten. De gegevens die toegankelijk zijn via het Brussels Gezondheidsnetwerk kunnen afkomstig zijn van gezondheidsinstellingen in heel België.

Meer info: https://brusselsgezondheidsnetwerk.be/voor-de-zorgverstrekkers/

Contactformulier - Patiënt

Choose FilesNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, js. Max. file size: 1 MB

Uw aanvraag betreft

Type informatie nodig

13 + 10 =

€0,10 / pagina – Max: €25 / volledig dossier
Uw aanvraag wordt binnen de 10 werkdagen behandeld.
Enkel aanvragen om toegang te krijgen tot uw medisch dossier worden via dit formulier behandeld.

Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingewonnen wanneer u deze vrijwillig doorgeeft. De verantwoordelijke van de site verbindt zich er op erewoord toe de in België geldende wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid na te leven en deze informatie niet aan derden door te geven.

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb je het recht op toegang tot en rectificatie van gegevens die op jou betrekking hebben.

Meer informatie is verkrijgbaar bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Ga naar de inhoud