Tuberculose en niet-tuberculeuze mycobacteriën

Longechoendoscopie : Een techiek die in België door onze dienst pneumologie werd geïntroduceerd.

Tuberculose en niet-tuberculeuze mycobacteriën

De dienst Pneumologie van het UMC Sint-Pieter heeft een jarenlange expertise in het behandelen van tuberculose (TBC). Deze ziekte is relatief zeldzaam in België, maar zien we wel vaak in de grootstedelijke context van Brussel. Het team van longziekten is vertrouwd met de klassieke presentaties van TBC, maar ook van complexere gevallen: niet-pulmonaire lokalisaties, aantasting van longen en andere organen, resistente vormen van TBC, behandeling van nevenwerkingen van de ziekte. Wij werken nauw samen met FARES en VRGT, evenals de dienst Infectiologie van ons ziekenhuis en onze afdeling Microbiologie.

Een minder gekend probleem is de infectie van niet-tuberculeuze mycobacteriën. Deze infecties stellen vooral problemen bij patiënten met onderliggend longlijden. Niet-tuberculeuze mycobacteriën behoeven niet steeds een behandeling. Een nauwgezette analyse op maat van elke patiënt dient te gebeuren alvorens tot een medicamenteuze behandeling te beslissen. Correcte diagnostiek wordt verzekerd dankzij de nauwe samenwerking met het gespecialiseerd labo van Sciensano. Onze dienst heeft de nodige kennis en ervaring in huis om deze patiënten optimaal op te volgen en te ondersteunen. Wij nemen ook deel aan klinische studies die nieuwe behandelingen binnen dit domein evalueren.

Intradermo tuberculine

Onderhuidse antigeen injectie test. De verkregen ontstekingsreactie (overgevoeligheid) zal bepalen of de patiënt al dan niet de antilichamen heeft die overeenkomen met het geteste product.
Deze test wordt voorgeschreven in geval van screening of controle van een persoon die aan tuberculose is blootgesteld en moet binnen 72 uur na de injectie worden uitgelezen.

FARES

Vereniging die zich inzet voor preventie en controle van tuberculose.

VRGT

Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding

Afspraak maken

Cheffe dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 37 79

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud