Uw opname

Site Porte de Hal: 105, rue aux Laines – Route 504

 • Du lundi au vendredi de 6h45 à 17h00
 • Fermé le week-end

Site Alexiens: 13, rue des Alexiens – 1er étage

 • Du lundi au vendredi de 13h00 à 16h30
 • mercredi de 08h00 à 12h00

 

Uw opname plannen

Nous vous recommandons de vous présenter à l’accueil des admissions avant le jour de votre hospitalisation afin de régler préalablement les formalités administratives. Le système de pré-admission vous permet de remplir toutes les formalités administratives liées à votre opération avant son déroulement. Cela vous permettra de gagner du temps lors de votre arrivée le jour de votre admission et d’obtenir toutes les informations utiles à l’organisation de votre séjour à l’hôpital.

Votre déclaration d’admission

Titulaires cartes d’assurance 
Si vous êtes titulaire d’une carte assurance Assurcard, Medi-Assistance, Medicard ou Medilink, vous bénéficierez directement des avantages souscrits par votre convention.

Kamerkeuze

Tijdens de planning/preopname/opname hebt u de keuze tussen een eenpersoons- en een tweepersoonskamer. Wij proberen in de mate van het mogelijke uw wens te respecteren. Als dat niet onmiddellijk kan, doen wij er alles aan om u van zodra mogelijk naar de gewenste kamer te transfereren.

Volgens de rechten van de patiënt kunt u vrij uw arts kiezen (een interne dokter of een dokter toegestaan door het ziekenhuis).

Belangrijk: de honoraria, de hospitalisatiekosten en de eventuele supplementen staan op de factuur die u na uw vertrek krijgt. U moet nooit rechtstreeks aan een dokter betalen. Vraag hem gerust bijkomende informatie over zijn eventuele honorariasupplementen. Buiten het voorschot dat u bij de dienst opnames of preopname betaalt, moet u binnen het ziekenhuis geen enkele betaling doen.

Eenpersoonskamer

Als u voor een eenpersoonskamer kiest, gaat u akkoord met de daarbij horende financiële voorwaarden zoals een kamersupplement en honorariasupplementen. Deze laatste zijn tot 300% van het basisbedrag van het RIZIV begrensd. U krijgt alle voorwaarden in een document.

Ga na wat uw hospitalisatieverzekering dekt. Bij twijfel kunt u de dienst opnames of de cel planning contacteren die – als u ons met uw handtekening daartoe een mandaat geeft – in uw plaats bij uw verzekering kunnen informeren. Deze dienstverlening is gratis.

Enkel in een eenpersoonskamer kan een begeleider bij u logeren. U betaalt daarvoor een supplement van 25€/nacht na het akkoord van de zorgeenheid (in functie van de gezondheidstoestand van de patiënt). Uw begeleider kan ook in het ziekenhuis eten. De maaltijden dienen vooraf betaald te worden bij de dienst opnames. Bij hospitalisatie op pediatrie is automatisch voorzien dat een van de ouders bij het kind kan overnachten, ongeacht het kamertype dat u gevraagd hebt en zonder betaling van een supplement.

Tweepersoonskamer

Als u in een tweepersoonskamer verblijft, kan u geen enkel supplement aangerekend worden.

Voorschot op de hospitalisatiekosten

 • Hospitalisation Classique:125€
 • Hospitalisation en maternité: 165€

Liste prix biens et services les plus demandés

A l’admission, un acompte vous sera demandé et devra être renouvelé tous les 7 jours. Le montant de cet acompte dépendra du type de chambre que vous avez choisi et si la prise en charge de votre éventuelle assurance est en attente (Les patients ayant une acceptation de prise en charge de l’assurance ne doivent pas payer d’acompte.).

L’accueil du service des admissions se tient à votre disposition pour plus d’informations utiles concernant votre futur séjour.

Te nemen maatregelen

Gelieve uw werkgever, uw mutualiteit of verzekeringsorganisme op de hoogte te brengen van uw hospitalisatie.

Documenten die u moet meebrengen

 • Identiteitskaart of paspoort;
 • Voor staatsburgers van de EU : de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) of elk ander document dat uw ziekteverzekering u bezorgd heeft;
 • Als de hospitalisatiekosten door een privé-instantie ten laste worden genomen : het requisitoir;
 • Indien nodig de verzekeringskaart Assurcard, Medi-Assistance, Medicard, Medilink, Van Breda;
 • Naam, adres, telefoonnummer van een referentiepersoon te contacteren in geval van nood;
 • Naam en adres van uw huisarts.

Annulatie

Bij een geplande opname is het belangrijk ons zo snel mogelijk te verwittigen als u verhinderd bent

Als u niet ten laatste 2 werkdagen voor de datum van uw opname annuleert, worden u administratieve kosten aangerekend.

Tel: 02 535 38 38.

Bescherming van het privéleven

De veilige behandeling van uw persoonlijke gezondheidsgegevens, het naleven van het beroepsgeheim en de bescherming van uw privéleven zijn een fundamentele garantie voor het vertrouwen dat u ons schenkt.

De behandeling gebeurt conform de wet van 30 juli 2018 en het Europees reglement over de gegevensbescherming. Ons reglement over het privéleven van de patiënt is beschikbaar op ons internet. Voor elke vraag en/of uitoefening van uw rechten ter zake kunt u de functionaris voor gegevensbescherming van het ziekenhuis schriftelijk contacteren op: dpo@stpierre-bru.be

Opgelet: dat reglement gaat niet over de toegang tot uw medisch dossier (wet op de rechten van de patiënt van 22/08/2002) waarvoor u schriftelijk contact moet opnemen met de hoofdarts : michelle_dusart@stpierre-bru.be of per brief aan dr. Michelle Dusart, Hoogstraat 322, 1000 Brussel.

Gestion des médicaments

Afin de garantir des soins sécuritaires, il est important que le personnel médical et soignant sache de manière précise quels médicaments vous prenez habituellement.  

COMMENT PUIS-JE ÊTRE ACTEUR ? 

 • Assurez-vous de disposer d’une liste complète et exacte de vos médicaments lors de chaque visite à l’hôpital.  
 • Lors de cette hospitalisation, veillez donc à ne consommer aucun médicament personnel sans l’accord d’un soignant, et ce afin d’éviter des surdosages ou interactions médicamenteuses. 

Pour vous aider, vous pouvez utiliser « Ma liste de médicaments »

DURANT VOTRE HOSPITALISATION 

Votre traitement médicamenteux sera fourni par l’hôpital et vos médicaments personnels devront être confiés aux infirmières. 

Par mesure de sécurité, lors de l’administration d’un médicament, le personnel vous demandera votre nom, votre prénom et votre date de naissance.  

Le personnel est également tenu de vous indiquer quel médicament vous est administré et dans quel but. 

N’hésitez donc pas à lui poser des questions à ce sujet si vous en avez !  

Votre sécurité à l'hôpital

La sécurité des patients: infos pour les citoyens 

Uw verblijf

Vindt hier alle praktische informaties over u opname

uw vertrek

Vindt hier alle informatie die u nodig heeft voor uw vertrek in het ziekenhuis

Bezoek

Vindt hier de dienstregeling en praktische informaties over het bezoek

Ga naar de inhoud