Kliniek voor Lymfologie

De Kliniek voor Lymfologie van Brussel is een center of excellence in het domein van de Lymfologie en maakt deel uit van het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter. Zij werkt samen met de Lymphology Research Unit van de Université Libre de Bruxelles, andere centers of excellence in België en het buitenland, en met een uitgebreid netwerk van externe therapeuten.

De Kliniek voor Lymfologie van Brussel beantwoordt aan de vraag naar een multidisciplinaire aanpak in diagnostiek en behandeling voor lymfoedeem,met de bedoeling om de dienstverlening naar de patiënt toe te optimaliseren door hen de beste behandeling voor te stellen, en dit volgens de nieuwste wetenschappelijke, klinische en technische ontwikkelingen.

Waarom bestaan wij ?

De Kliniek voor Lymfologie van Brussel verwelkomt patiënten niet alleen voor eenintensieve, maar ook voor een basisbehandeling. De intensieve behandelingen worden georganiseerd via hospitalisatie, ofwel in ambulante setting, telkens voor een duur van 5 tot 20 opeenvolgende werkdagen. De basisbehandeling wordt georganiseerd op ambulante basis, de planning hiervan wordt gemaaktin samenspraak met de patiënt.

De diagnostische oppuntstelling gebeurt metinnoverende technieken, volgens de nieuwste wetenschappelijke kennis.

De decongestie van het lymfoedeem gebeurt in hoofdzaak door middel van een fysiotherapeutische behandeling die bestaat uit het plaatsen vanmulticomponent verbanden, fysische activiteit,, manuele lymfedrainage, huid- en wondzorg, pressotherapie en littekenbehandeling.
De therapeutische aanpak wordt vervolledigd door tussenkomst vanverschillende medische en paramedische specialisten.
De autonomie van de patiënt wordt vergroot met behulp van therapeutische educatie.

Hulp in de diagnostiek

Huisartsen en andere specialisten die vragen hebben omtrent de lymfatische origine van een oedeem, waarmee ze in hun praktijk geconfronteerd worden, kunnen altijd rekenen op het team van de Kliniek voor Lymfologie van Brussel voor wat betreft het uitvoeren en communiceren van een volledige diagnostische oppuntstelling van hun patiënt.. Aarzel niet om ons te contacteren.

Patiëntenvereniging

De leden van de Kliniek voor Lymfologie van Brussel maken deel uit vanstichters van het Belgisch netwerk voor lymfoedeem, BeLymph. Deze vereniging, met als doel om hulp te bieden aan de patiënten, is samengesteld uit vier pijlers: de patiënten, de clinici, de onderzoekers, en de technici.
BeLymph, is in België de officïele tak van hetInternational Lymphoedema Framework (ILF).

Nuttige linken
Het RIZIV heeft een overenkomstafgesloten om patiënten met een lymfoedeem beter te helpen.

Afspraak maken

Chef dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

Onze sites voor consultatie

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens
1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud