Het UMC Sint-Pieter

algemeen universitair ziekenhuis

Waar iedereen voor kwalitatief hoogstaande zorgen terechtkan.

Vrijwilligerswerk

Een opdracht als openbaar dienstverlener

Vanuit die missie gaan wij dagelijks de uitdagingen van de volksgezondheid aan. Door actief te investeren in onderzoek en onderwijs zijn wij trouw aan ons universitair karakter.

Het UMC verzekert een permanente opvang, zonder discriminatie van personen, met respect voor de minst bedeelden, met de waarborg iedereen een unieke behandeling te geven in overeenkomst met het fundamentele respect voor de mens, en in overeenstemming met de ethiek en met inachtneming van het beroepsgeheim.

Door ons streven naar medische uitmuntendheid en onze multidisciplinaireaanpak is ons ziekenhuis nationaal en internationaal een referentie.

Wij werken nauw met diverse partners samen zoals huisartsen, specialisten, het OCMW en andere hulp- en zorginstellingen.

 

Conform met deze missie

  • Verstrekken wij zorg met een uiteenlopende complexiteit in de domeinen preventie, curatieve geneeskunde en palliatieve zorg. In urgentie wanneer nodig en met een permanente evaluatie van hun doelmatigheid en hun efficiëntie ;
  • Verbinden we aan onze zorgfunctie taken van volksgezondheid, maatschappelijke opdrachten en solidariteit. Deze omvatten de kwaliteit van het onthaal, preventie, vroegtijdige opsporing van ziekten, de opvang van de minst bedeelden en het organiseren van de terugkeer naar het leven na het ziekenhuis ;
  • Spelen wij een primaire rol als hoeder van de gezondheidsveiligheid ;
  • Verstrekken wij onderwijs en doen aan klinisch onderzoek.

  De patiënt in het middelpunt van onze aandacht

  Omdat de patiënt in het middelpunt van onze aandacht staat, is het voor ons van fundamenteel belang voortdurend rekening te houden met de evolutie van de maatschappij en met de vooruitgang verbonden met de moderniteit.

  Daarom stellen wij ons niet tevreden met ons aan te passen aan het heden, maar anticiperen we op de ontwikkelingen, in het bijzonder in verband met gezondheid, nieuwe behandelmethoden, prospectie van de nieuwe technologieën, zowel therapeutische als diagnostische, om permanent de kwaliteit van de geleverde medische zorg te bewaken en te versterken.

  Universitair ziekenhuis

  Sinds zijn oprichting onderhoudt het Sint-Pieter ziekenhuis een nauwe band met de faculteit geneeskunde van deVrije Universiteit Brussel (VUB) en de Université Libre de Bruxelles (ULB). Op deze manier behoudt het UMC Sint-Pieter zijn functie van algemeen ziekenhuis, en onderwijs- en onderzoeksinstelling, waarvoor het samenwerkt met het academische ziekenhuis van Jette en het Erasmusziekenhuis.

  De talrijke stagecoördinators in het ziekenhuis begeleiden de studenten geneeskunde bij een groot aantal verschillende stages in de verschillende takken van de geneeskunde. Ook jonge artsen zijn er welkom voor een gespecialiseerde opleiding in interne geneeskunde, heelkunde, gynaecologie-verloskunde, pediatrie, oftalmologie (oogheelkunde), stomatologie (mondheelkunde), enz.

  In samenwerking met de universiteiten en de onderzoekslaboratoria neemt het UMC Sint-Pieter ook deel aan klinische en translationele onderzoeksprojecten. Deze zorgen ervoor dat de laatste diagnostische en therapeutische ontwikkelingen ook aan de patiënt ten goede komen.

  irisnetwerk

  Het UMC Sint-Pieter maakt, sinds 1996, deel uit van het netwerk van de Brusselse openbare ziekenhuizen iris. Het is een structuur samengesteld uit 5 ziekenhuizen en verdeeld over
  11 campussen.

  Deze omvangrijke openbare gezondheidsdienst geeft aan iedereen de mogelijkheid om zowel van basisgezondheidszorg als van gespecialiseerde medische behandelingen te genieten. Verdeeld over deze ziekenhuizen staan er 9000 vakmensen klaar om voor u te zorgen, elke dag opnieuw.

  Ga naar de inhoud