Gerelateerde dienstenGerelateerde diensten

Tandheelkunde -Orthodontie

De Tandheelkunde is een dienst voor algemene tandheelkunde waar alle klassieke tandzorgen verstrekt worden, evenals de verschillende specialismen van de moderne tandheelkunde. De zorgen worden verleend door gespecialiseerde practici of door practici die zich specialiseren en door de stagiaires van het 4de en 5de jaar onder supervisie van universitaire assistenten.

De verschillende subspecialismen van de tandheelkunde zijn onderling nauw verbonden. Een patiënt zal meer en meer een behandeling nodig hebben in verschillende domeinen van de tandheelkunde.

  • Operatieve tandheelkunde
  • Pedodontie
  • Endodontie
  • Uitneembare/vaste prothese
  • Parodontologie

Operatieve tandheelkunde

De operatieve tandheelkunde  groepeert alle handelingen van de tandzorg bij de volwassene en het kind. Hiervoor beschikken wij over therapeutische spitstechnieken: cariësdiagnostiek door elektroluminescentie, minimaal invasieve behandeling met air abrasion of met sono abrasion, behandeling onder microscopie…

Klinische activiteit

Verzorging door stagiaires

In het kader van zijn onderwijsopdracht binnen het netwerk van de Université Libre de Bruxelles (ULB), wordt de meerderheid van de patiënten behandeld door stagiaires In het geval van dringende behandeling, eens de patiënt geholpen, wordt hem voorgesteld om zijn behandeling in de dienst verder te zetten of bij zijn eigen tandarts indien hij die eerder al consulteerde. Indien aangewezen, wordt aan de patiënt een uitgewerkt behandelplan voorgesteld dat andere specialismen (zoals b.v. de endodontie) inschakelt.

Verzorging door practici die specialiseren

De patiënten die verwezen worden door externe tandartsen en de complexe klinische gevallen die op de consultatie van de stagiaires terechtkomen, worden behandeld door gediplomeerde practici die zich reeds gespecialiseerd hebben of hun specialisatie bezig zijn. Een voor de discipline specifieke omkadering is op bepaalde dagen voorzien. Verzorging door de tandartsen van de dienst. De permanente leden van de dienst besteden één of meerdere raadplegingen aan gepersonaliseerde zorg, op bijzonder verzoek van de patiënten.

Afspraak maken

dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 41 59

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines

1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens

1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud