Onderwijs

Prof. Nicolas Dauby is cotitularis van de cursus infectieziekten voor de studenten geneeskunde in BAC3 aan de ULB. Prof. Prof. Charlotte Martin en prof. Nicolas Dauby zijn cotitularis van de cursus medische virologie voor de studenten geneeskunde in BAC3 aan de ULB.

Dr. Déborah Konopnicki is stagebegeleider voor de artsenopleiding met specialisatie inwendige geneeskunde (postgraduaat) aan de ULB en UZ-VUB.

Prof. Charlotte Martin is stagebegeleider voor het postgraduaat infectieziekten (ULB).

Dr. Agnès Libois is stagebegeleider voor het postgraduaat algemene geneeskunde (ULB).

Dr. Marie-Christine Payen is stagebegeleider voor de master geneeskunde voor de studenten in Master 2 en 3 (ULB).

De leden van de dienst superviseren elk jaar verschillende masterproeven van de master geneeskunde en specialisaties infectieziekten en inwendige geneeskunde.

Bijscholingsprogramma over hiv-besmettingen

Multidisciplinair seminar om de drie maanden, jaarlijkse opleidingsdag, workshops over specifieke thema’s, medische symposia, opleidingscycli voor artsen enz.

Onthaal van artsen-stagiairs

● afkomstig van de ULB, opleiding inwendige geneeskunde

● afkomstig van andere universiteiten en de ULB, opleiding infectieziekten

● afkomstig van de ULB, opleiding algemene geneeskunde

● in het kader van EACS-beurzen (European Aids Clinical Society)

● in het kader van de ontwikkeling van het programma inzake toegang tot antiretrovirale middelen in ontwikkelingslanden

De artsen-stagiairs (PG) inwendige geneeskunde worden begeleid door dr. Déborah Konopnicki, de artsen-stagiairs infectieziekten door prof. Charlotte Martin en de artsen-stagiairs algemene geneeskunde door dr. Agnès Libois.

Het secretariaat van het diensthoofd is telefonisch bereikbaar op het nummer 02 535 41 30. Het geeft geen medische informatie aan patiënten en maakt geen afspraken.

Onderzoek

De dienst beschikt over een klinische onderzoekseenheid die kan deelnemen aan klinische proeven, zowel ambulant als in het ziekenhuis, op het gebied van behandelingen tegen hiv, antivirale behandelingen, antibiotica en vaccins.

De dienst werkt samen met verschillende netwerken voor de surveillance van infectieziekten, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

De voorbije jaren heeft de dienst ook onderzoeksthema’s uitgewerkt inzake vaccinatie, voornamelijk van patiënten met hiv.

Afspraak maken

Cheffe dienst

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 36 14

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud