Neonatologie

De dienst neonatologie vangt pasgeborenen op vanuit een zorgfilosofie die de individuele behoeften van elk kind centraal stelt en waarbij nauw samengewerkt wordt met de ouders.

De dienst neonatologie vangt pasgeborenen op die bijzondere zorgen nodig hebben. 10 tot 15 % van de pasgeborenen wordt er verzorgd. De meeste zijn premature baby’s die soms apparaten en spitstechnologie nodig hebben om te overleven. Anderen moeten chirurgisch behandeld worden voor een aangeboren misvorming, of hebben een specifieke therapie nodig voor een infectie of een andere ziekte.

 

Diensten

Ons multidisciplinaire team begeleidt de ouders en verzorgt deze kleine patiënten in functie van hun noden op een van volgende drie diensten:

  • De kraamafdeling:: vangt alle pasgeborenen op die geen gespecialiseerde zorgen nodig hebben of lichte zorgen zoals antibiotica of fototherapie. De eerste levensdagen van de baby worden door een pediater, die dagelijks langskomt, en de vroedkundigen opgevolgd. De eerste levensdagen van de baby worden door een pediater, die dagelijks langskomt, en de vroedkundigen opgevolgd. Deze dienst heeft sinds meerdere jaren het label IHAB(Babyvriendelijk ziekenhuis.)

  • De dienst KOALA, niet-intensieve neonatologie
  • De dienst intensieve neonatologie

 

Zorgen en filosofie

Door een nauwe samenwerking met de verloskundigen, nog vóór de geboorte, wordt een risicogeboorte goed voorbereid. Vervolgens bekommert een multidisciplinair en gespecialiseerd team zich om de pasgeborene: pediaters, verpleegkundigen, psychologen, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, cardiologen, neuropediaters, maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten…

Zowel op de dienst intensieve neonatologie als de dienst Koala worden de zorgen aan het gedrag van uw baby aangepast. Begrijpen wat de premature baby ons vraagt, vraagt een bijzondere opleiding van de verzorgers. Deze gespecialiseerde vorming wordt in het NIDCAP programma onderwezen waarvoor het UMC Sint-Pieter het eerste erkende Belgische centrum is Brussels NIDCAP Training Center.

Op al onze eenheden neonatalogie is het heel belangrijk dat de ouders aanwezig zijn bij hun kind en wij moedigen dat aan.

Psychologie

Als de geboorte van de baby niet verloopt zoals gedroomd, kan dat voor ontreddering, en tristesse et un verdriet zorgen. De psychologen van de dienst luisteren naar u, ze begeleiden u tijdens het hele parcours en ondersteunen u in moeilijke momenten.

 

De eenheid KOALA

Deeenheid Koala of niet-intensieve dienst neonatologie.

Wij vangen er de nieuwgeborenen op die specifieke bewaking nodig hebben, zoals licht comme ceux prematuur geborenen, maar ook nieuwgeborenen die meer stabiel zijn nadat ze op intensieve zorgen verbleven.

Op de eenheid Koala zijn er hoofdzakelijk moeder-baby-kamers , en wij moedigen de ouders aan om bij hun baby te blijven: van bij zijn opname tot de terugkeer naar huis (de mama wordt eerst naast haar baby gehospitaliseerd en wordt vervolgens « begeleidster »).

Raadpleging opvolging ontwikkeling

Raadpleging opvolging ontwikkeling

Bij kinderen geboren voor een zwangerschapsduur van 32 weken of met een geboortegewicht dat lager is dan 1.500 gram wordt de ontwikkeling tot de leeftijd van 6 jaar aandachtig opgevolgd. Een multidisciplinair team bestaande uit een pediater, een neuropediater, een psychologe een kinesitherapeut en een logopedist doet de opvolging tijdens de raadpleging op campus César De Paepe.

NIC

Wij vangen er de kinderen op die een hoge graad van bewaking nodig hebben met reanimatietoestellen en spitstechnologie. Dankzij de meerdere individuele kamers,kunnen wij de omgeving van de baby aan zijn leeftijd en kwetsbaarheden aanpassen.

Op de NIC kunnen de mama of de papa bij hun kind blijven slapen als ze dat wensen.

NIDCAP

Neonatal Individual Developmental Care and Assessment Program

Programma voor ontwikkelingszorg met een individuele, familiale en omgevingsgerichte benadering van de baby vanaf zijn geboorte.

Dankzij de vooruitgang van de perinatale en neonatale geneeskunde kunnen steeds meer kinderen met een laag gewicht gered worden (geboortegewicht van minder dan 1,5kg). Dat levensbehoud gaat in 15 tot 25% van de gevallen gepaard met neurosensoriële of mentale sequellen. Belangrijke factoren voor de verdere evolutie zijn de zwangerschapsduur, het geboortegewicht en de ziekten van de baby.

Recent werden de negatieve gevolgen van stress en pijn op de gehospitaliseerde nieuwgeborene aangetoond.

De vroegtijdige zorg voor ontwikkeling is een globale aanpak om die stress te verminderen. De omgeving (licht en geluid) en de interventies van het medisch personeel worden aan de gevoeligheden en noden van de baby aangepast en er is een belangrijke samenwerking met de ouders.

Het NIDCAP programma past in deze omgevingsgerichte, individuele en familiale benadering van het kind van bij zijn geboorte.

In de praktijk betekent dit dat de zorgen zo georganiseerd worden dat ze het tolerantieniveau van het kind voor interventies en zijn slaapfases eerbiedigen. De soepele werkuren zijn eerder op het ritme van de pasgeborene dan het ritme van de verzorgenden afgestemd. Er worden specifieke ondersteunende technieken gebruikt. Het kangoeroeën van de baby wordt zo veel als mogelijk aangemoedigd. Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de pijn. De vorming van de verzorgenden in het “lezen” van het gedrag van de baby heeft het toepassen van zeer efficiënte protocollen voor pijnbehandeling mogelijk gemaakt.

Brussels NIDCAP Training Center

Eerste en enige erkende opleidingscentrum in NIDCAP in België.

De opleiding in observatie gebeurt door een erkende trainer in een van de bevoegde opleidingscentra. Deze centra zijn in de wetenschappelijke vereniging NIDCAP Federation Internationalgegroepeerd, waar het Brussels NIDCAP Training Center van het UMC Sint-Pieter deel van uitmaakt.

Opleidingsprogramma voor verzorgenden

De verschillende modules zijn bestemd voor verzorgenden die op een dienst neonatologie werken (intensief of niet-intensief): artsen, verpleegkundigen, paramedici. Ze richten zich niet tot personen die niet vertrouwd zijn met de zorg voor pasgeborenen. Elke kandidaat voor een opleiding om het certificaat van NIDCAP observator of het CLE-certificaat te verkrijgen, moet door zijn diensthoofd gemandateerd zijn. Het implementeren van ontwikkelingszorg is teamwerk met verschillende opleidingsniveaus.

Er bestaan drie types modules in functie van de behoeften:

Contact:

Mevr Laurence Fransen
Secretariaat
+32 (0)2 535 42 26

laurence_fransen@stpierre-bru.be

Afspraak maken

Cheffe dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 44 38

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines

1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud