Nucleaire geneeskunde

De dienst Nucleaire Geneeskunde (of dienst Radio-Isotopen), gelegen op campus Hallepoort, is uitgerust met 3 dubbelhoofd gammacamera’s, waaronder een recent toestel van het type SPECT/CT en een densitometer.

Wij realiseren jaarlijks meer dan 8.000 onderzoeken, nucleaire medische onderzoeken inbegrepen. Het betreft hoofdzakelijk scintigrafieën van het bot,, het hart,, de schildklier,, de longen en de nieren, botdensitometrieën en de « breath test » (voor de diagnose van helicobacter pylori in de maag).

Dagelijks worden talrijke dringende onderzoeken uitgevoerd (van de longen, het hart en pediatrisch).

De dienst heeft een belangrijke activiteit in pediatrie ontwikkeld en onze expertise in dit domein wordt in België en daarbuiten erkend.

Ons toestel type SPECT/CT van de jongste generatie (eerste type van dat toestel geïnstalleerd in Europa) laat ons toe snel hybride beelden te maken. Dat betekent dat de zeer sensitieve beeldvorming van nucleaire geneeskunde(die quasi alle anomalieën opspoort) met die van debeeldvorming met scanner (die ons heel vaak toelaat met precisie de anomalieën te lokaliseren) gecombineerd wordt. Onze nieuwe camera type SPECT/CT geeft ook minder straling af dan de oudere toestellen.

Als er een recente CT-scan beschikbaar is, kunnen wij de twee types beeldvorming fuseren zonder de patiënt aan bijkomende straling te moeten blootstellen.

De verslagen worden doorgaans de dag zelf van het onderzoek of de dag erna opgesteld en worden onmiddellijk in het geïnformatiseerd medisch patiëntendossier opgenomen.

De PET/CT-scan eenheid (positron emissie tomografie), een gezamenlijke eenheid van verschillende ziekenhuizen van het Irisnetwerk, bevindt zich op de campus van het Instituut Jules Bordet. De onderzoeken van patiënten van het UMC Sint-Pieter die er plaatshebben, gebeuren door de artsen van onze dienst. Deze onderzoeken zijn aangewezen bij kanker, ontstekings- en infectieziekten.

Nuttige links:

Afspraak maken

Cheffe dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 31 37

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines
1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens
1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Naar de inhoud springen