Hospitalisatie
van één dag

Campus Hallepoort: 105, Wolstraat – Route 504

 • Van maandag tot vrijdag van 6u30 tot 17 u.
 • Gesloten op zaterdag.
 • Op zondag van 14 tot 18 u.

Campus Alexiens/ César de Paepe: Cellebroersstraat 13. – 1e verdieping

 • van maandag tot vrijdag van 13 tot 16u30
 • op woensdag van 8u. tot 12u.

 

Uw opname

Wij raden u aan u vóór de dag van uw opname aan het onthaal van de opname aan te bieden om vooraf alles te regelen. Door dit systeem van preopname kunt u vóór uw ingreep alle administratieve formaliteiten afhandelen. Zo wint u tijd bij uw aankomst op de dag van uw opname en heeft u alle nuttige informatie voor het organiseren van uw verblijf in het ziekenhuis.

Uw opnameverklaring

Houders van een verzekeringskaart
Indien u de houder bent van een verzekeringskaart Assurcard, Medi-Assistance, Medicard of Medilink, zal u genieten van de voordelen die bepaald zijn in uw overeenkomst.

Kamerkeuze

Tijdens de planning/preopname/opname hebt u de keuze tussen een eenpersoons- en een tweepersoonskamer. Wij proberen in de mate van het mogelijke uw wens te respecteren. Als dat niet onmiddellijk kan, doen wij er alles aan om u van zodra mogelijk naar de gewenste kamer te transfereren.

Volgens de rechten van de patiënt kunt u vrij uw arts kiezen (een interne dokter of een dokter toegestaan door het ziekenhuis).

Belangrijk: de honoraria, de hospitalisatiekosten en de eventuele supplementen staan op de factuur die u na uw vertrek krijgt. U moet nooit rechtstreeks aan een dokter betalen. Vraag hem gerust bijkomende informatie over zijn eventuele honorariasupplementen. Buiten het voorschot dat u bij de dienst opnames of preopname betaalt, moet u binnen het ziekenhuis geen enkele betaling doen.

Eenpersoonskamer

Als u voor een eenpersoonskamer kiest, gaat u akkoord met de daarbij horende financiële voorwaarden zoals een kamersupplement en honorariasupplementen. Deze laatste zijn tot 300% van het basisbedrag van het RIZIV begrensd. U krijgt alle voorwaarden in een document.

Ga na wat uw hospitalisatieverzekering dekt. Bij twijfel kunt u de dienst opnames of de cel planning contacteren die – als u ons met uw handtekening daartoe een mandaat geeft – in uw plaats bij uw verzekering kunnen informeren. Deze dienstverlening is gratis.

Enkel in een eenpersoonskamer kan een begeleider bij u logeren. U betaalt daarvoor een supplement van 25€/nacht na het akkoord van de zorgeenheid (in functie van de gezondheidstoestand van de patiënt). Uw begeleider kan ook in het ziekenhuis eten. De maaltijden dienen vooraf betaald te worden bij de dienst opnames. Bij hospitalisatie op pediatrie is automatisch voorzien dat een van de ouders bij het kind kan overnachten, ongeacht het kamertype dat u gevraagd hebt en zonder betaling van een supplement.

Tweepersoonskamer

Als u in een tweepersoonskamer verblijft, kan u geen enkel supplement aangerekend worden.

Voorschot op de hospitalisatiekosten

 • One Day: Voorschot van 60 € op de hospitalisatiekosten (enkel in een eenpersoonskamer)

Prijslijst van de meest gevraagde goederen en diensten

Het onthaal van de opname staat te uwer beschikking voor meer informatie over uw toekomstig verblijf.

Te nemen maatregelen

Gelieve uw werkgever, uw mutualiteit of verzekeringsorganisme op de hoogte te brengen van uw hospitalisatie.

Documenten die u moet meebrengen

 • Identiteitskaart of paspoort;
 • Voor staatsburgers van de EU : de Europese ziekteverzekeringskaart (EZVK) of elk ander document dat uw ziekteverzekering u bezorgd heeft;
 • Als de hospitalisatiekosten door een privé-instantie ten laste worden genomen : het requisitoir;
 • Indien nodig de verzekeringskaart Assurcard, Medi-Assistance, Medicard, Medilink, Van Breda;
 • Naam, adres, telefoonnummer van een referentiepersoon te contacteren in geval van nood;
 • Naam en adres van uw huisarts.

Annulatie

Bij een geplande opname is het belangrijk ons zo snel mogelijk te verwittigen als u verhinderd bent

Als u niet ten laatste 2 werkdagen voor de datum van uw opname annuleert, worden u administratieve kosten van 200€ aangerekend.

Tel : 02 535 42 52

Bescherming van het privéleven

De veilige behandeling van uw persoonlijke gezondheidsgegevens, het naleven van het beroepsgeheim en de bescherming van uw privéleven zijn een fundamentele garantie voor het vertrouwen dat u ons schenkt.

De behandeling gebeurt conform de wet van 30 juli 2018 en het Europees reglement over de gegevensbescherming. Ons reglement over het privéleven van de patiënt is beschikbaar op ons internet. Voor elke vraag en/of uitoefening van uw rechten ter zake kunt u de functionaris voor gegevensbescherming van het ziekenhuis schriftelijk contacteren op: dpo@stpierre-bru.be

Opgelet: dat reglement gaat niet over de toegang tot uw medisch dossier (wet op de rechten van de patiënt van 22/08/2002) waarvoor u schriftelijk contact moet opnemen met de hoofdarts : michelle_dusart@stpierre-bru.be of per brief aan dr. Michelle Dusart, Hoogstraat 322, 1000 Brussel.

Uw verblijf

Vindt hier alle praktische informaties over u opname

uw vertrek

Vindt hier alle informatie die u nodig heeft voor uw vertrek in het ziekenhuis

Bezoek

Vindt hier de dienstregeling en praktische informaties over het bezoek

Ga naar de inhoud