Geriatrisch dagziekenhuis | Brusselage

De missies van het Geriatrisch Dagziekenhuis Brusselage zijn veelvuldig en gaan van diagnose, specifieke medische en paramedische zorgen tot re-educatie en revalidatie.

Toegankelijk voor elke oude persoon met geriatrische kwetsbaarheden die op vraag van zijn behandelend arts een gezondheidsbilan behoeft.

Daghospitalisatie laat ook toe een lange hospitalisatie te vermijden door de nodige onderzoeken op één of twee dagen te realiseren. Het dagziekenhuis heeft het uitzicht van een gedemedicaliseerdmilieu dat dicht bij het milieu en de gebruikelijke levenswijze van de patiënt aanleunt, wat een objectievere evaluatie mogelijk maakt. Daarenboven is de evaluatie interdisciplinair, wat een totaal beeld geeft van de patiënt.

Het multidisciplinaire team en de aangename omgeving garanderen een warm en respectvol onthaal en dito zorgen.

Geriatrische evaluatie

Elk somatisch bilan wordt met een gestandaardiseerde geriatrische evaluatie aangevuld Courante geriatrische syndromen zoals geheugenproblemen, psychogedragsmatige stoornissen, vallen, dysfagie, ondervoeding…zijn het onderwerp van specifieke multidisciplinaire en gedetailleerde evaluatieprogramma’s. De aanwezigheid van neurologen en psychiaters is essentieel voor dit type evaluatie.

Programma voor functionele revalidatie

In het verlengde van de diagnostische bilans bieden wij, voor een maximale duur van drie maanden per jaar, een functioneel revalidatieprogramma voor vallen, geheugenziekten en dysfagie.

Andere zorgen

Een van onze missies is het verlenen van zorgen zoals transfusies, complexe verbanden en psychotherapeutische behandeling in het raam van depressie en hulp aan de naaste verzorgers.

Nuttige documenten

Afspraak maken

Chef dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 36 39

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines
1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens
1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud