Informatie voor professionals van de UMC

Werken op afstand

Toegang tot applicaties en het interne netwerk

U moet vooraf de toestemming hebben om te kunnen inloggen met uw identificatiegegevens voor Windows.

Toegang tot het interne netwerk vanop afstand (VPN)

VPN geeft u een beveiligde en rechtstreekse verbinding met het interne netwerk. U moet wel client VPN Network Connect installeren.

Toegang tot applicaties via Citrix

U moet wel Citrix-client installeren.

Microsoft Remote Desktop

Ga naar de inhoud