CeMAViE: vrouwelijke genitale verminking

CeMAViE, het Medisch Centrum voor Hulp aan Slachtoffers van Besnijdenis, is een onthaalstructuur voor de behandeling van de somatische en psychologische complicaties van vrouwelijke genitale verminking (VGV).

Vrouwelijke genitale verminkingen zijn een inbreuk op de mensenrechten en de mentale en fysieke gezondheid van vrouwen. CeMAViE staat onder de auspiciën van Hare Majesteit de Koningin.

Wat is besnijdenis ?

Vrouwelijke genitale verminking (VGV) ou besnijdenis wordt gedefinieerd als: « alle ingrepen waarbijde uitwendige genitaliën van de vrouw geheel of gedeeltelijk verwijderd worden…» .

Wat zijn de gevolgen van een besnijdenis ?

Men maakt een onderscheid tussen de onmiddellijke gevolgen (hemorragie, infectie, psychologisch trauma, overlijden) en de gevolgen op middellange en lange termijn (pijn, stoornissen van de seksualiteit, herhaalde infecties en complicaties bij de bevalling).

Hoeveel vrouwen zijn besneden ?

  • Volgens UNICEF hebben wereldwijd meer dan 200 miljoen vrouwen vrouwelijke genitale verminkingen (VGV) ondergaan.
  • Volgens het Europees Parlement leven 500.000 besneden vrouwen, en 180.000 meisjes die het risico lopen besneden te worden, in Europa.
  • Het aantal vrouwen en meisjes in België dat afkomstig is uit een land waar besnijdenis wordt uitgevoerd, wordt op 70.576 geschat. Daarvan zijn er 13.112 heel waarschijnlijk besneden en 4.084 lopen het risico besneden te worden (schattingen op 31 december 2016, studie IGVM en FOD Volksgezondheid).

Multidisciplinaire behandeling:

Vroedkundige, seksuologe, psychologe en gynaecologe werken samen om elke patiënt een geïndividualiseerde behandeling te geven. Het is ons doel de vrouwen aangepaste en duurzame oplossingen aan te reiken.

Sinds maart 2014 worden de behandelingen integraal door de ziekteverzekering terugbetaald, reconstructie van de clitoris inbegrepen.

  • Chirurgische behandeling van vrouwelijke genitale verminking

De meeste chirurgische ingrepen die wij uitvoeren zijn desinfibulatie. Dat is het scheiden van de grote schaamlippen als die bij de besnijdenis doelbewust gehecht werden. Chirurgische clitorisreconstructie is ook een mogelijkheid.

  • Reconstructie van de clitoris

Deze ingreep bestaat uit het naar buiten brengen van het overgebleven deel van de clitoris.

Deze operatie wordt vaak gevraagd door patiëntes die zich weer een “volwaardige vrouw” willen voelen. In sommige gevallen kan ook de clitorisfunctie hersteld worden. Het is echter niet gegarandeerd dat de vrouw een orgasme kan krijgen.

Of de interventie aangewezen is, wordt grondig met de patiënte besproken en tijdens de multidisciplinaire vergaderingen onder collega’s onderzocht.

Meer info

Open: Dinsdag 14u.– 17u.

Adres: Hoogstraat 320 1000 Brussel

Afspraak maken

Diensthoofd

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 34 09

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Skip to content