LHUB-ULB

Laboratorium en transfusie

 

Het laboratorium voor klinische biologie van de Hallepoort, ontstaan uit een fusie van de laboratoria van het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut, UKZKF, het UMC Brugmann en Erasme heeft als opdracht een antwoord te bieden op de algemene en bijzondere pathologieën in ziekenhuizen zoals oncologie, infectieziekten, moeder-kind aandoeningen en urgentiegeneeskunde.

Vrijwilligerswerk

Het laboratorium bestaat uit vier verschillende sectoren:

  1. Medische chemie
  2. Hematologie
  3. Immuno-biologie-Hemobiologie-Transfusie
  4. Microbiologie

Verder zijn er twee ondersteunende laboratoria : het Centrum voor Moleculaire Diagnostiek (CMD Bordet Instituut – deel van het IRIS netwerk) en het laboratorium met veiligheidsniveau L3 waar de analyses voor klinische biologie uitgevoerd worden die een hoge graad van bioveiligheid vereisen.

 

1. Het laboratorium voor medische scheikunde

Naast routineactiviteiten omvat het laboratorium voor medische scheikunde twee specialistische sectoren. De evaluatie van de jodiumstatus is een specialistische sector die ontwikkeld werd in samenwerking met de ICCIDD en de WHO: het is een Referentielaboratorium voor de jodiumdosering bij patiënten, maar die tevens de kwaliteitscontrole organiseert voor verschillende landen in Europa, Azië en Afrika. De tweede sector is gemeenschappelijk met de CUB Erasmus waar alle genetische pathologieën van het rode bloedlichaam werden gegroepeerd.

2. Het laboratorium voor hematologie

Naast routineactiviteit omvat het laboratorium voor hematologie drie sectoren met een specialistische activiteit: de sector hemato-oncologische cytometrie, de flux-cytometrie die het mogelijk maakt om een diagnose te stellen of de opvolging te realiseren van hemato-oncologische ziekten (referentiesector IRIS, erkend door de EORTC) door immuno-fenotypering op bloed, beenmerg, punctievloeistof, en een sector voor de studie van de werking van neutrofielen voor het ganse IRIS netwerk. Deze laatste opereert tevens als referentiecentrum voor de ULB, de VUB en de UCL.

3. Het laboratorium voor immunobiologie-hemobiologie-transfusie

Het laboratorium voor immunobiologie-hemobiologie-transfusie voert testen uit voor erythrocytaire immunologie waaronder de bloedgroepbepaling, de depistage en de opvolging van de foeto-maternale allo-immunisatie, de typering van auto-immune hemolytische anemieën en de compatibiliteitsproeven voorafgaande aan de transfusie van concentraat van rode bloedcellen. De bloedbank beheert de opslag en de verdeling van de labiele bloedproducten (rode bloedcellenconcentraat, vers ingevroren virus-geïnactiveerd plasma en plaatjesconcentraat).

Deze twee sectoren verzekeren hun activiteit 24h/24h en stellen alles in het werk om de transfusieveiligheid te versterken

4. Het laboratorium voor microbiologie

Het opkomen of het opnieuw verschijnen van in onze contreien onbekende infectieziekten heeft de Belgische sanitaire overheid ertoe aangezet om het UMC Sint-Pieter aan te wijzen als referentiecentrum voor de behandeling van erg besmettelijke ziekten (vogelgriep, SARS, multiresistente tuberculose).. Dit heeft het organiseren van een “proximity” laboratorium voor Microbiologie vereist dat het geheel van de disciplines dekt (bacteriologie, virologie, mycologie en parasitologie) met een isolatiezone L3 nodig voor de studie van Mycobacteries (tuberculose) en erg besmettelijke luchtwegziekten (SARS, vogelgriep, etc.) maar tevens het AIDS Referentie Laboratorium (Referentiecentrum HIV).

Dit is een van de twee polen van het aids-referentielaboratorium van de VUB, dat een ISO 15189 (Belac 183-MED) geaccrediteerd laboratorium dat zich bezig houdt met de bevestiging van HIV positieve serologie, viral load bepaling, opvolging van verticale transmissie, alsook met de genotypering van het HIV virus.

Referentielaboratoria

Naast zijn routineactiviteit herbergt het laboratorium voor microbiologie twee referentielaboratoria voor het Instituut voor Volksgezondheid – Louis Pasteur. Het referentiecentrum Haemophilus influenzae en het referentiecentrum voor enterale infecties met campylobacter dat tevens een “Collaboration Centre” is van de WHO. Bovendien neemt het deel aan het epidemiologie surveillance netwerk voor de preventie van overdraagbare infecties in ziekenhuizen en bij de bevolking.

Hoofdzakelijk ten behoeve van het gehele IRIS netwerk voert het Hallepoortlaboratorium tevens analyses van moleculaire biologie en microbiologie uit in samenwerking met de biologen van het IRIS netwerk.

Universitaire opleiding

Het laboratorium heeft een aandeel in de universitaire opleiding voor Master in de Toegepaste Medische Biologie, artsen en apothekers gespecialiseerd in de klinische biologie, en ook in de opleiding van technici in biomedische analyse.

Dankzij de onderzoeksactiviteiten die ontwikkeld werden in haar verschillende sectoren, draagt het Hallepoortlaboratorium bij tot de ontwikkeling van de klinische evaluatie van nieuwe technologieën toegepast op de diagnostiek. Deze hebben geleid tot verscheidene eindwerken, doctoraatsthesissen en talrijke wetenschappelijke prijzen zoals deze van de Vesaliusstichting.

Humanitaire opdrachten

In het raam van het CEMUBAC (Centre d’Etudes Médicales de l’ULB pour des activités de collaboration), een NGO van de ULB, neemt het departement klinische biologie tevens deel aan humanitaire missies in ontwikkelingslanden zoals Congo, Rwanda. In dit kader heeft het laboratorium een onthaalstructuur opgezet voor artsen en technologen uit deze landen die een vorming wensen in laboratoriumtechnieken. Dit initiatief versterkt tevens de banden met deze landen, en maakt het voor de labotechnologen en –artsen mogelijk om kennis te maken met nieuwe ziekten die in onze streken onbekend zijn. Deze samenwerking strekt zich ook uit tot Bangladesh en Zuid-Amerika.

Nuttige link voor zorgverstrekkers

Alle aanvraagformulieren kunnen hier worden gedownload

Nuttige link voor zorgverstrekkers

Labogids Ketub

Ga naar de inhoud