Eenheid Derscheid (Tuberculose)

Eenheid voor lang verblijf voor tuberculosepatiënten, die een geïndividualiseerde behandeling krijgen in het referentiecentrum in België.

Referentiecentrum tuberculose

Het Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter is erkend als referentiecentrum voor de behandeling van tuberculose, in het bijzonder multiresistente vormen. In samenwerking met de afdeling Pneumologie, FARES en het VRGT worden hier elk jaar tussen de 100 en 200 TB-patiënten opgenomen. Het opnemen op een acute afdeling in respiratoire isolatie is moeilijk voor zowel patiënten als verzorgers.

De oprichting van een eenheid voor langdurig verblijf voor mensen met tuberculose is een antwoord op dit volksgezondheidsprobleem. Alle patiënten, ook de meest achtergestelde, hebben baat bij een geïndividualiseerde behandeling van hoge kwaliteit en menswaardiger levensomstandigheden. De eenheid is ontworpen volgens internationale normen voor infecties door de lucht en biedt de patiënten menselijke leefruimte.

Tuberculose

Tuberculose is een groot probleem voor de volksgezondheid. Hoewel de algemene incidentie van de ziekte in België stabiel en laag blijft, is zij geconcentreerd in de grote steden, waar zij de meest achtergestelde bevolkingsgroepen treft. De laatste jaren is het percentage patiënten dat dakloos is of in ernstige sociaaleconomische moeilijkheden verkeert aanzienlijk gestegen, tot 28% in 2017. Bovendien zijn er zogenaamde multiresistente vormen van tuberculose opgedoken, die een langere en complexere behandeling vereisen.

Verzorging

De behandeling van tuberculose omvat een fase van ziekenhuisopname in strikte respiratoire isolatie, gevolgd door een lange periode van ambulante behandeling. Het volgen van de behandeling is van essentieel belang om herstel te waarborgen en overdracht van de ziekte te voorkomen. Voor de meeste patiënten is langdurige isolatie psychologisch moeilijk. De ambulante fase is ook een tijd van risico voor medische drop-out.

De eenheid Derscheid

De afdeling heeft twee verdiepingen die met elkaar verbonden zijn door een eigen lift. Op de eerste verdieping bevinden zich de kamers van de patiënten in een ruimte die volledig gescheiden is van de ruimte die bestemd is voor het verplegend personeel. Het tweede niveau, gewijd aan recreatieve en psycho-educatieve activiteiten (bibliotheek, computers, ergotherapie- en fitnessruimte, eetzaal) geeft toegang tot een groot terras.

Naast medische zorg wil het centrum deze lange verblijven gebruiken om bij te dragen tot de sociale reïntegratie van de patiënten. De opvoeders van de eenheid zullen hen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen. De eenheid is ook van plan alfabetiseringscursussen aan te bieden.

Praktisch

Aanvragen voor opname kunnen worden besproken met de sociale dienst. Na goedkeuring door de behandelende arts zullen de patiënten worden overgebracht vanuit de acute opnamediensten (UMC Sint-Pieter of een ander ziekenhuis in België), zodra hun klinische toestand stabiel is. Opname zal ook mogelijk zijn voor patiënten wier ambulante follow-up moeilijk blijkt, ondanks de tussenkomst van FARES of VRGT in samenwerking met de huisartsen. Zij zullen daar blijven zolang zij besmettelijk zijn en/of een opvolging via ambulante zorg niet mogelijk is.

Contact:

admissions808@stpierre-bru.be

Afspraak maken

Diensthoofd

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Naar de inhoud springen