Hospitalisatie

Eenheid voor lang verblijf voor tuberculosepatiënten, die een geïndividualiseerde behandeling krijgen in het referentiecentrum in België.

Twee eenheden voor acute ziekenhuisopnames met 15 bedden

Patiënten verblijven in een eenpersoonskamer met sas. Zo kunnen patiënten met een hoog besmettingsrisico of patiënten met besmettelijke pathologieën worden geïsoleerd.

 

Nationaal referentiecentrum voor zeer besmettelijke ziekten

  • SARS, MERS-CoV
  • vogelgriep
  • Multiresistente tuberculose

 

Referentiecentrum voor tuberculose.

Opname-eenheid met respiratoire isolatie met 10 bedden (Eenheid voor langdurig verblijf Gustave Derscheid). Behandeling van tuberculosepatiënten die moeilijk ambulant te behandelen zijn. . Deze eenheid werkt samen met het FARES en de VRGT.

Het UMC Sint-Pieter is erkend als referentiecentrum voor de behandeling van tuberculose, in het bijzonder de multiresistente vormen.In samenwerking met de dienst Pneumologie, het FARES en de VRGT worden hier elk jaar tussen 100 en 200 tuberculosepatiënten opgenomen. Patiënten in een dienst voor acute zorgen in respiratoire isolatie houden, is moeilijk, zowel voor de patiënten als voor het zorgpersoneel.

De oprichting van een eenheid voor langdurig verblijf speciaal voor patiënten met tuberculose is een antwoord op deze uitdaging voor de volksgezondheid. Alle patiënten, ook de meest kansarme, krijgen er een individuele en kwaliteitsvolle behandeling in menselijkere verblijfsomstandigheden. De eenheid voldoet aan de internationale normen voor infecties die via de lucht worden overgedragen maar werd tegelijkertijd ingericht als menselijke leefruimte voor de patiënten.

Tuberculose

Tuberculose is een groot probleem voor de volksgezondheid. Hoewel de incidentie van de ziekte stabiel en laag blijft in België, komt ze voornamelijk voor in grote steden waar ze de meest kwetsbare bevolkingsgroepen treft. . De voorbije jaren is het aandeel tuberculosepatiënten zonder vaste verblijfplaats of met grote sociaaleconomische moeilijkheden sterk gestegen, tot zelfs 30 % in 2021. Bovendien zijn er zogenaamde multiresistente vormen van tuberculose opgedoken die een langere en complexere behandeling vergen.

Verzorging

De behandeling van tuberculose omvat een fase waarbij de patiënt in het ziekenhuis wordt opgenomen in een strikte respiratoire isolatie. Daarna volgt een lange periode van ambulante behandeling.Ook in de ambulante fase is er een risico dat patiënten hun medische behandeling niet meer trouw volgen. Voor de meeste patiënten is een langdurig verblijf in isolatie psychologisch zwaar. Ook in de ambulante fase is er een risico dat patiënten hun medische behandeling niet meer trouw volgen.

De eenheid Derscheid

De eenheid Derscheid bestaat uit twee verdiepingen die verbonden zijn met een eigen lift. Op de eerste verdieping is de zone met de patiëntenkamers volledig gescheiden van de zone voor het zorgpersoneel. De tweede verdieping is bestemd voor recreatieve en psycho-educatieve activiteiten (bibliotheek, computers, ergotherapie- en fitnesszaal, eetruimte) en geeft uit op een groot terras.

Naast het bieden van medische zorg, heeft het centrum de ambitie om de langdurige verblijven te benutten om de sociale re-integratie van de patiënten in de hand te werken. De opvoeders van de eenheid kunnen hen helpen om hun vaardigheden te ontwikkelen. Tot slot biedt de eenheid ook lessen om te leren lezen en schrijven.

In de praktijk

Opnameaanvragen zijn verkrijgbaar bij de sociale dienst. Na goedkeuring van de verantwoordelijke arts worden de patiënten van de diensten voor acute opname overgebracht (UMC Sint-Pieter of een ander ziekenhuis in België), zodra hun klinische toestand stabiel is. Patiënten kunnen ook worden opgenomen wanneer de ambulante opvolging moeilijk blijkt te verlopen, ondanks de tussenkomst van het FARES of de VRGT in samenwerking met de huisarts. Ze verblijven op de eenheid zolang ze besmettelijk zijn en/of ononderbroken ambulante zorg onmogelijk is.

Contactgegevens: admissions808@stpierre-bru.be

Opnameformulier Eenheid 808A

Afspraak maken

Cheffe dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud