Cardiologie

In België vertegenwoordigt de cardiovasculaire mortaliteit 45% van alle overlijdens. In die context is het onze opdracht als dienst cardiologie volwassen patiënten met een cardiovasculaire pathologie te behandelen. De medische competenties in combinatie met geavanceerde apparatuur garanderen de patiënten een optimale behandeling.

De dienst medische cardiologie is een volledige dienst, erkend voor het uitvoeren van invasieve coronaire procedures en elektrofysiologisch onderzoek voor diagnose en ablatie (conform criteria B2 en E).

De dienst werkt nauw samen met de dienst Hartchirurgie van het UMC Sint-Pieter die aan het criteriumB3beantwoordt.

Ons medisch team is permanent beschikbaar en heeft het hele jaar door een wachtdienst overdag en ‘s nachts.

Activiteitsgebieden

Onze kernactiviteiten zijn:

Om deze activiteiten optimaal te verzorgen, beschikken wij over niet-invasieve technieken, geavanceerde echocardiografie, waaronderbi- en tridimensionele traditionele echocardiografie , en inspannings- en stress-echocardiografie.

Hypertensie

Hypertensie is een van de belangrijkste risicofactoren voor hartziekten (myocardinfarct, hartinsufficiëntie), nierfalen en cerebrovasculaire accidenten (CVA).

In de westerse landen schommelt de frequentie van hypertensie rond de 25%, wat in België ongeveer twee en een half miljoen getroffen personen vertegenwoordigt. De frequentie van hypertensie stijgt met de leeftijd en komt bij meer dan 60% van de personen ouder dan 60 jaar voor.

Lang onopgemerkt, (asymptomatisch), beschadigt ze langzaam de vitale organen zoals het hart, de hersenen en de nieren en veroorzaakt ten slotte ernstige complicaties.

De behandeling van hypertensie berust op een goede leefhygiène (regelmatige fysieke activiteit, stressvermindering, overgewicht voorkomen, een excessieve consumptie van zout vermijden enz.) Niettemin is vaak een medicamenteuze behandeling (antihypertensivum) nodig om de bloeddruk onder controle te houden.

Onderzoeken

Transtoracale echografie

is een onderzoek om de anatomie van het hart en dehartfunctie te onderzoeken, inclusief de kleppen, het hartzakje en de diverse hartholtes.

Het onderzoek duurt 30 minuten. Het gebruikt ultrageluid, houdt geen bestraling in en veroorzaakt geen neveneffecten.

Stressechografie

is een onderzoek om het samentrekken van de linkerhartkamer te bestuderen, tijdens een inspanning of onder toediening van een medicijn via een infuus dat fysieke inspanning nabootst.

U mag vóór het onderzoek normaal eten en drinken. Het innemen van medicijnen die de hartfrequentie vertragen (zoals bètablokkers die doorgaans worden voorgeschreven omangina pectoris, hypertensie of hartinsufficiëntiete voorkomen) ordt doorgaans 48 uur voor het onderzoek stopgezet. Uw behandelend arts zal u zeggen welke medicijnen u voor het onderzoek mag gebruiken.

Behalve in een specifiek geval duurt het onderzoek een twintigtal minuten. Het vooraf afnemen van een transtoracale echografie en/of het plaatsen van een perfusie (via veneuze weg) verlengt de duur van het onderzoek dat doorgaans een uur duurt.

Transoesofagale echocardiografie

verkent het hart volgens dezelfde principes als transtoracale echografie. De ultrasonore sensor, die zeer klein is, wordt echter op een endoscoop geplaatst (wordt doorgaans gebruikt om naar uw slokdarm of maag te kijken). Transoesofagale echocardiografie wordt het vaakst voorafgegaan door een transtoracale echografie want de twee onderzoeken leveren aanvullende informatie op.

Het onderzoek vereist dat u 6 uur ervoor niets eet of drinkt. U mag uw gebruikelijke medicijnen innemen maar liefst niet te dicht bij het onderzoek.

Het onderzoek zelf duurt 10 minuten maar de voorafgaande transtoracale echografie en het eventueel plaatsen van een perfusie verlengen de duur van het onderzoek dat in totaal 1 uur in beslag neemt.

In het uur dat op het onderzoek volgt, moet u nuchter (geen vaste voeding en vloeistoffen) blijven.

Als u intraveneus premedicatie hebt gekregen, mag u voor de rest van de dag geen wagen meer besturen. Voorzie dus een begeleider of een ander transportmiddel.

Hartklepafwijkingen of cardiale valvulopathieën

zijn een verzamelnaam voor alle ziekten van de hartkleppen. De hartkleppen zijn soepele structuren die de vier hartkamers scheiden: er zijn twee linkerhartkleppen (de mitralisklep en de aortaklep) en twee rechterhartkleppen (de tricuspidalisklep en de pulmonalisklep). Zij verhinderen het terugvloeien van het bloed (zij vervullen de rol van anti-reflux klep»).

De dienst cardiologie en hartchirurgie werken als een medisch-chirurgisch team samen. Dat zorgt voor een optimale diagnose en therapie zoals behandelingen met katheters en de meest vooruitstrevende chirurgische technieken.

Universitaire activiteiten

De dienst is erkend als universitaire stagedienst en telt een twaalftal cardiologen en een dertigtal verpleegkundigen en technici.

Afspraak maken

Chef dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 33 62

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines

1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens

1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud