COPD (Chronische Obstructieve Longziekte)

Chronische Obstructieve Longziekte (“chronische bronchitis”, “rokerslong” of “emfyseem”) is een veel voorkomende chronische longaandoening veroorzaakt door roken van sigaretten of andere substanties zoals cannabis, maar kan ook te wijten zijn aan een genetische oorzaak. Het is een belangrijke doodsoorzaak. Het kan gepaard gaan met vernauwing van de luchtwegen of kapotgaan van longblaasjes (emfyseem). In de loop van de ziekte kunnen opstoten (exacerbaties) van kortademigheid, hoest en slijmen optreden, welke specifieke behandeling thuis of in het ziekenhuis vereisen (opname op de dienst Longziekten op campus “Hallepoort”).

Tijdige diagnose door middel van een longfunctie test is zeer belangrijk om de ziekte correct te kunnen behandelen volgens recente internationale richtlijnen (mogelijkheid voor huisartsen om gebruik te maken van onze « Open longfunctie » dienst met bijkomend vrijblijvend advies).

Een multidisciplinaire opvolging, in samenwerking met de patiënt en zijn huisarts, is centraal in de zorg voor COPD-patiënten. Er wordt aandacht gegeven aan een rookstopbegeleiding (rookstopraadpleging), nutritioneel advies, fysische activiteit en revalidatieprogramma (ambulante revalidatieprogramma of opname op de revalidatiedienst campus “Alexiens”) op maat van de patiënt. Vaak voorkomende aan COPD gerelateerde aandoeningen, zoals onder andere cardiovasculaire ziekte, osteoporose en longkanker, worden in kaart gebracht en behandeld in samenwerking met andere diensten.

In specifieke gevallen kan chirurgie (volumereductie bij emfyseem) aangeboden worden, in samenwerking met onze dienst Thoracale heelkunde of wordt de patiënt bij indicatie verwezen naar een gespecialiseerd centrum voor endoscopische behandeling van emfyseem (« klepjes ») of longtransplantatie. Wij nemen continue deel aan klinische studies ter ontwikkeling van nieuwe behandelingen en inzichten in het domein.

Zuurstoftherapie

Sommige patiënten die lijden aan verschillende longziekten (COPD, fibrose, kanker, enz.) kunnen langdurige zuurstofbehandeling nodig hebben. Deze behandelingen worden specifiek terugbetaald door de mutualiteit, als onderdeel van een revalidatie-overeenkomst. Het UMC Sint-Pieter is gemachtigd om patiënten te behandelen in het kader van deze terugbetalingsovereenkomsten, zodat zij thuis zuurstof kunnen krijgen en kunnen rondlopen dankzij draagbare systemen. Deze zuurstoftherapie wordt alleen vergoed als de patiënt voldoet aan vastgestelde criteria op basis van bloedgassen (bloedafname), ademtest en longaandoening. Een evaluatiegesprek met de longarts is van essentieel belang om de modaliteiten van zuurstoftoediening op lange termijn te bepalen voor patiënten die dat nodig hebben.

Afspraak maken

Cheffe dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

+32 2 535 37 79

Onze sites voor consultatie

Hallepoort

105 rue aux Laines
1000 Bruxelles

Alexiens / César de Paepe

13 rue des Alexiens
1000 Bruxelles

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud