Ethisch comité

Het comité behandelt zowel ethische problemen die ontstaan door het ontwikkelen van nieuwe medische technieken als ethische problemen omtrent klinische studies van nieuwe medicijnen en nieuwe technieken.

Vrijwilligerswerk
Het Koninklijk Besluit van 12 agustus 1994 bepaalt jurudisch de reglementen van de etische comités van ziekenhuizen.
Het ethisch comité is de zelfstandige instantie die bedoeld wordt in artikel 70 ste van de wet op de ziekenhuizen.

Onze missie

Het comité vervult, op eenvoudige aanvraag :
  • een begeleidende en raadgevende functie betreffende de ethische aspecten van de zorgpraktijk in een ziekenhuis ;
  • een bijstandsfunctie bij de beslissing omtrent individuele gevallen over ethische materie ;
  • een adviserende functie bij elk protocol van experimenten op de mens. Hierbij gaat het over het waken over de ernst van de experimentele praktijken en over het verdedigen van de rechten van de patiënt en de personen die deelnemen aan biomedische experimenten. Het ethisch comité geeft zijn mening over de protocols van experimenten waarvan de instelling de verwezenlijking overweegt.

verzoek om advies

De vraag om advies kan uitgaan van elk personeelslid van het ziekenhuis, van elke dokter of elke ziekenhuisgroepering. Het adviseren en de raad van het comité zijn vertrouwelijk en niet bindend en maken deel uit van een gemotiveerd verslag, dat uitsluitend wordt doorgegeven aan de aanvrager en weerspiegelt de verschillende gezichtspunten van zijn leden.

Het comité kan ook beslissen om aan een aanvraag geen gevolg te geven. Deze beslissing moet dan wel gemotiveerd worden.

Procedure voor indiening

Wij nodigen u uit om contact op te nemen met het secretariaat van de hoofdonderzoeker alvorens u uw dossier voorlegt aan het ethisch comité.

Ga naar de inhoud