Interne Geneeskunde: Systemische Ziekten

Gelegen op het kruispunt van orgaanspecialismen, is Interne Geneeskunde een specialisme dat uitgebreide zorg biedt aan patiënten met ontstekingssyndromen en/of algemene verschijnselen zoals langdurige koorts, een onverklaarbaar gewichtsverlies of symptomen die wijzen op een auto-immuunziekte, die gewoonlijk verschillende organen aantast.

Raadpleging van een internist maakt diagnose en adequate behandeling van deze systemische ziekten en syndromen mogelijk.

Auto-immuun- en auto-inflammatoire ziekten omvatten vele ziekten van de volgende types :

  • Aandoeningen als: Systemische lupus erythematosus, antifosfolipidensyndroom, syndroom van Sjögren, dermatomyositis, polymyositis, systemische sclerodermie, antisynthetasesyndroom ;
  • vasculitis zoals: Ziekte van Behçet, ziekte van Takayasu, gigantocellulaire arteritis van Horton, granulomatose van Wegener, eosinofiele granulomatose met Churg Strauss polyangiitis
  • maar andere systemische ziektenzoals Sarcoïdose, de ziekte van Still bij volwassenen, familiale mediterrane koorts, enz.

Dit is een groep ziekten die gekenmerkt worden door een of meer disfuncties van het immuunsysteem. Deze kunnen zich op zeer verschillende manieren manifesteren, afhankelijk van het (de) aangetaste orgaan (organen) (niet noodzakelijk tegelijkertijd), en met wisselende ernst.

Ze hebben meestal een chronisch verloop, met fasen van opflakkeringen afgewisseld met remissies. Zij hebben meestal een immunomodulerende therapie nodig die oraal of intraveneus wordt toegediend, in een ambulante omgeving, om de ontoereikende immuunrespons en ontsteking onder controle te krijgen en te verminderen.

Wij werken nauw samen met orgaanspecialisten (oogartsen, reumatologen, dermatologen, gastro-enterologen, KNO-artsen, pneumologen, enz.), maar ook met het immunologisch laboratorium van de LHUB-ULB, om een optimale verzorging van de patiënten te garanderen.

Afspraak maken

Chef dienst

Secretariaat

(niet voor een afspraak)

Fax

Ons team

Sorry, No posts.

Onze brochures

Sorry, No posts.

Onze video’s

Sorry, No posts.
Ga naar de inhoud