pedopsychiatrie/ psychologie voor kinderen

Als multidisciplinair team evalueren en behandelen wij een ruime waaier aan problemen (relationele, schoolse en familiale moeilijkheden, onwelzijn, handicap, psychosomatische stoornissen…) en denken wij in team over de meest geschikte begeleiding na.

Op pedopsychiatrisch vlak

  • evaluaties en behandelingen

Op psychologisch vlak

  • evaluaties van de intellectuele, pedagogische, instrumentele en affectieve functies
  • individuele- en gezinstherapieën
  • ontwikkelingstherapieën

Op neuropsychologisch vlak

  • evaluaties van de aandachts-, mnesische, executieve en neurovisuele functies
  • groepsbehandeling van aandachtsstoornissen en verwante stoornissen (start schooljaar 2015)

Op logopedisch vlak

  • evaluaties van de gesproken en de geschreven taal
  • begeleidingsgroep voor ouders van kinderen met achterstand in taalverwerving

Wij zijn ook door de COCOF erkend voor schooloriëntatie naar het bijzonder onderwijs.