Voorbereiding Hadj /Umrah

In het vooruitzicht van de Hajj wordt elk jaar, gedurende een maand een speciale structuur opgezet voor de behandeling van bedevaarders naar Mekka.

Wij bieden u een persoonlijk onthaal en raad voor deze bijzondere omstandigheden en dit in samenspraak met de verantwoordelijken van het Islamitisch Centrum in Brussel.