Vaccinologie

De jongste jaren worden we geconfronteerd met een sterk toename van internationale reizen, de vergrijzing van de bevolking, grootschalige migraties, een explosie van chronische ziekten en de opmars van biologische behandelingen. Door die evolutie moeten we regelmatig de plaats van vaccins in ons gezondheidsbeleid en in onze maatschappij herzien.

Er duiken geregeld nieuwe vaccins en vaccinatieaanbevelingen op. Oude ziekten (kinkhoest, mazelen… ) keren weer. Antiwetenschappelijke en antivaccinatie-lobbygroepen maken expertise in vaccinologie, zoals die van de Travel & Vaccine Clinic, meer dan ooit nodig.

Door onvoldoende over begrijpelijke wetenschappelijke gegevens te communiceren,  de twijfels van sommigen, en dat alles nog eens versterkt door sommige media, heeft het imago van vaccinatie een knauw gekregen in de ogen van het grote publiek, wat vrij spel geeft aan speculaties over de doeltreffendheid en de toxiciteit van vaccins.

Er kan nochtans niet ontkend worden dat dankzij systematische vaccinatie ziekten zoals pokken volledig, en polio bijna volledig, uitgeroeid zijn en dat de afname van de vaccinale dekking bij de bevolking duidelijk tot het opnieuw opduiken van sommige ziekten zoals mazelen heeft geleid.

Toch zitten patiënten vaak en legitiem met veel vragen over vaccins. De Travel & Vaccine Clinic is er om daar met u over te praten.