De menopauze beslaat een aanzienlijk deel van het leven van een vrouw. De symptomen kunnen ernstig zijn en de levenskwaliteit aanzienlijk verminderen. Ze kunnen ook het professionele leven negatief beïnvloeden.


De aanpak van menopauze en de preventie van de ziekten hieraan verbonden, zijn een volwaardige specialiteit in voortdurende evolutie. Een gespecialiseerd team is dus primordiaal.

Onze aanpak

Ons gespecialiseerd team stelt een globale en persoonlijke aanpak voor.

De raadplegingen en de aanvullende onderzoeken (mammografie, bloedafname, botdensitometrie, gespecialiseerd advies, ...) worden gegroepeerd om de verplaatsingen te minimaliseren en om een volledige check-up te verkrijgen in een beperkte tijd.

Onze objectieven:

  • Luisteren naar de vragen en klachten;
  • De reden voor de problemen die men ervaart uitleggen
  • De verschillende therapeutische opties voor elk symptoom uitleggen. Wij zetten de voor- en de nadelen van een hormoonbehandeling in perspectief en stellen alternatieve behandelingen voor;
  • Hart- en vaatziekten, diabetes, osteoporose, depressie, borstkanker of gynaecologische kankers voorkomen;
  • In het geval een van die aandoeningen zich voordoet, onze patiëntes bij hun behandeling begeleiden.

Praktisch

Bij het maken van een afspraak voor de raadpleging menopauze, zal u gevraagd worden of u onlangs aanvullende onderzoeken heeft gedaan (bloedafname, mammografie, meting botdensiteit, enz.).

  • indien ja, zal u gevraagd worden om de resultaten mee te nemen.
  • indien niet, zal u voorgesteld worden om een bloedafname te doen voor de raadpleging en/of een mammografie in de borstkliniek op de dag van uw afspraak op de raadpleging menopauze.

Indien u wenst, kan u ook het onderhoud met de arts afwachten alvorens de onderzoeken te plannen.

Onze medewerkers

Om onze verschillende doelstellingen waar te maken, werken wij nauw samen met de Perineologiekliniek (behandeling van uro-dynamische en spijsverteringsproblemen), de Borstkliniek (opsporing, genetische testen, behandeling van borstkanker), de diensten Reumatologie en Cardiologie.

Diëtische of psychologische begeleiding is ook mogelijk.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Voormiddag 8:40-12:00 - - 9:00-12:00 - -
Namiddag - - 13:00-15:40 14:00-16:40 - -

Verantwoordelijken van het medische team

  • Serge Rozenberg
    Serge Rozenberg Gynaecologie-verloskunde