Zorgcentrum na Seksueel Geweld

Ondanks de crisis door het coronavirus blijft ons ZSG 7d/7; 24u/24 toegankelijk.

Het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) van Brussel is een centrum dat 24u/24 en 7 dagen/7 alle slachtoffers van seksueel geweld opvangt. Het biedt de slachtoffers medische en forensische zorg, psychologische ondersteuning.


Als het slachtoffer klacht wenst neer te leggen, komen gespecialiseerde inspecteurs in het centrum de verklaring opnemen.

Waarom naar het ZSG gaan?

Slachtoffers van seksueel geweld die snel adequate zorg krijgen, herstellen sneller van de gevolgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beveelt aan dat elk slachtoffer zo snel mogelijk na de agressie dit soort zorgt krijgt.

Welke hulp biedt het ZSG? 

Medische zorg: onmiddellijk medische verzorging, onderzoeken en behandeling van alle fysieke, seksuele of reproductieve gevolgen en eventuele vaccinaties.

Forensisch onderzoek: vaststellen van letsels, zoeken naar biologische sporen en het verzamelen van bewijsmateriaal voor als het slachtoffer – zelfs later - beslist klacht in te dienen.

Psychologische ondersteuning: actief luisteren, het risico op posttraumatische stress evalueren, informatie over reacties na een aangrijpende gebeurtenis; mogelijkheid gevolgd te worden door een psycholoog van het ZSG. 

Mogelijkheid klacht neer te leggen: klacht neerleggen bij speciaal opgeleide zedeninspecteurs; te evalueren in functie van de omstandigheden.

Ondersteuningsgroepen voor de naasten van de slachtoffers: ondersteuningsgroepen voor de naasten van de slachtoffers. : open voor iedereen die over zijn gevoelens en vragen wil spreken. Elke 2e maandag van de maand van 18u30 tot 20u. Forum UMC Sint-Pieter (zaal Semmelweis) - Hoogstraat 322 - 1000 Brussel. Info: 02/535.45.42 of zsg@stpieter-bru.be


Wanneer en waarom naar het ZSG gaan?

  • Als het seksueel geweld minder dan een maand geleden plaatshad

- Snel naar het ZSG gaan (24u/24) of telefonisch of per e-mail een afspraak maken.

- Zo mogelijk vroeger dan 72 uur na het geweld komen voor een betere behandeling van de infectierisico’s en de forensische afnames.

- Vermijd u te wassen of te urineren als de termijn dat toelaat (of houd zo mogelijk de urine en het gebruikte toiletpapier bij).

- Breng de kleding die u droeg en elk ander spoor van de agressie in een papieren zak mee (of neem vervangkleren mee als u ze nog draagt).

 

  • Als het seksueel geweld meer dan een maand geleden plaatshad.

Het ZSG zal de meest doeltreffende behandeling voorstellen in overleg met de verschillende specialisten van het centrum, andere professionelen van het UMC Sint-Pieter of zijn netwerk.


Het team

Multidisciplinair team samengesteld uit:

  • Gynaecologen
  • Forensisch verpleegkundigen
  • Sociaal verpleegkundigen
  • Gespecialiseerde inspecteurs als het slachtoffer klacht wil neerleggen
  • Psychologen

Contact

320 Hoogestraat – 1000 Brussel
+32 (0)2 535 45 42
zsg@stpieter-bru.be
 

24u/24, 7 dagen op 7

Buiten de openingsuren van Hoogstraat 320 (8u-17u) gebeurt het onthaal via de spoeddienst van het UMC Sint-Pieter.