Geriatrie

Diensthoofd | Prof. Jean-Philippe PRAET

Secretariaat | Mevr. Isabelle WOUTERS

Geriatrie is een tak van de interne geneeskunde ten dienste van oude en kwetsbare personen.


Kenmerken van de oude en kwetsbare persoon:

  • De aanwezigheid van meerdere chronische en acute gezondheidsproblemen;
  • Polymedicatie (als de patiënt meer dan vijf medicijnen neemt);
  • Een bijzondere presentatie van de ziektes (met bijvoorbeeld andere symptomen);
  • Een grotere frequentie van geheugenproblemen,
  • Een verhoogd risico om te vallen,
  • Slikproblemen,
  • Incontinentie,
  • Ondervoeding,
  • Verlies van autonomie en nood aan een specifieke behandeling.

Ons team

Het zorgteam bestaat uit meerdere dokters, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, neuropsychologen, zorgkundigen, logistiek assistenten, diëtisten en maatschappelijk werkers van verschillende culturen en horizonten. Samen zorgen wij voor een globale interdisciplinaire behandeling met als belangrijkste doel de patiënt de best mogelijke levenskwaliteit te bieden met maximale autonomie of door de patiënt naar een aangepaste zorgstructuur te verwijzen.

Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt

Geriatrie moet voldoen aan de eisen van het Zorgprogramma voor de Geriatrische patiënt (ZGP) dat voorziet dat elke oude en kwetsbare patiënt in het ziekenhuis een globale behandeling krijgt in intensieve samenwerking en communicatie met de verschillende zorgpartners aan huis en de behandelend arts. Onze dienst bestaat hoofdzakelijk uit vijf assen: de hospitalisatiesector, de raadpleging geriatrie, daghospitalisatie voor de geriatrische patiënt, interne en externe liaison. Daarenboven beschikken wij over geriatrische en psychogeriatrische revalidatiebedden op campus César De Paepe.

Om het hoofd te bieden aan de constante uitdagingen van de veroudering van de bevolking werkt de dienst geriatrie nauw samen met andere disciplines: oncogeriatrie, orthogeriatrie, psychogeriatrie, de Interdisciplinaire kliniek van het geheugen, de Duizeligheidskliniek enz.

Via het federale project « Chronische ziekte BOOST » en het regionale project « PQAS », dragen onze teams ook bij aan het thuis houden van de patiënt en de verbetering van de zorgen aan huis.              

Onze specialiteiten