Een afspraak maken

Selecteer het specialisme waarvoor u een afspraak wenst. Als u het specialisme niet in het schuifmenu vindt, kunt u voor een aspraak aanvragen op 02/535.36.39.
Wij mailen of bellen u zo snel mogelijk met een datum voor een afspraak.

Vergeet niet uw identiteitskaart, de protocollen van eventueel al uitgevoerde onderzoeken en uw medisch voorschrift mee te brengen als u werd doorverwezen door een arts.

Met dank voor uw begrip.

Een afspraak op campus César De Paepe (Cellebroersstraat 13 – 1000 Brussel) wordt u zo snel mogelijk per e-mail of tel meegedeeld. Bij belet gelieve ons minstens 48u. vóór de dag van uw raadpleging te verwittigen op 02 535 38 38 (uitsluitend voor annulaties) of via de site. Als u ons ten laatste 2 werkdagen voor de dag van de raadpleging niet contacteert, wordt u een supplement van 20€ aangerekend.
Wij danken u voor uw begrip.

Wij geven u zo snel mogelijk een datum voor een afspraak per e-mail of per telefoon.

Gelieve
  • uw identiteitskaart
  • de protocollen van eventuele eerdere onderzoeken
  • de laboresultaten, de resultaten van uw urineonderzoek
  • uw medisch voorschrift
mee te brengen als u doorverwezen werd door een arts.

Gelieve uw afspraak te annuleren als u niet kunt komen. Dat kan op het nummer +32 (0)2 535 38 38 (strikt voorbehouden voor annulaties) of via het formulier op internet.

Als u ons ten laatste 2 werkdagen voor de dag van de raadpleging niet contacteert, wordt u een supplement van 20€ aangerekend.

Met dank voor uw begrip.

In de Duizeligheidskliniek werken meerdere specialisten samen voor een globale gezondheidsbalans en optimale behandeling van patiënten met duizeligheid en evenwichtsstoornissen.

Wij mailen u zo snel mogelijk een datum voor een afspraak.

Vergeet niet uw identiteitskaart, de protocollen van al uitgevoerde onderzoeken en uw medisch voorschrift mee te brengen als u werd doorverwezen door een arts.

Gelieve uw afspraak te annuleren als u niet kunt komen. Dat kan op het nummer +32 (0)2 535 38 38 (strikt voorbehouden voor annulaties) of via het formulier op internet.

Als u ons ten laatste 2 werkdagen voor de dag van de raadpleging niet contacteert, wordt u een supplement van 20€ aangerekend.

Met dank voor uw begrip.
Voor elke behandeling is een medisch voorschrift vereist. Gelieve eerst een afspraak met onze artsen gespecialiseerd in duizeligheid of evenwichtsstoornissen te maken als u geen voorschrift hebt.
Elke patiënt die door een medisch huis doorverwezen wordt, moet zijn kinesitherapiesessie betalen, tenzij het medisch huis vooraf zijn akkoord gegeven heeft.

Een afspraak op campus César de Paepe (Cellebroersstraat 13 – 1000 Brussel) wordt u zo snel mogelijk per e-mail of tel meegedeeld. Bij belet gelieve ons minstens 48u. vóór de dag van uw raadpleging te verwittigen op 02 535 38 38 (uitsluitend voor annulaties) of via de site. Als u ons ten laatste 2 werkdagen voor de dag van de raadpleging niet contacteert, wordt u een supplement van 20€ aangerekend. Wij danken u voor uw begrip.

Wij mailen u zo snel mogelijk een datum voor een afspraak.

Vergeet niet uw identiteitskaart, eventuele onderzoeksprotocollen en uw medisch voorschrift (als u door een dokter bent doorverwezen) mee te brengen.

Gelieve uw afspraak te annuleren als u niet kunt komen . Dat kan op het nummer +32 (0)2 535 38 38 (strikt voorbehouden voor annulaties) of via het formulier op internet. Als u ons ten laatste 2 werkdagen voor de dag van de raadpleging niet contacteert, wordt u een supplement van 20€ aangerekend.
Met dank voor uw begrip.

In geval van nood, gelieve contact op te nemen met uw behandelde arts. Hij kan contact met ons opnemen om dringend een afspraak te maken op nr. 02/535.32.78 (exclusief gereserveerd voor artsen).
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerste mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.

OPGELET: contacteer onmiddellijk de verpleegkundigen van de dienst als u zwanger bent: 02/535.36.84
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerste mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.

OPGELET: enkel patiënten die deel uitmaken van de diabetesconventie kunnen bij de podoloog terecht.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerste mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.

Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerste mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.

Wij sturen u zo snel mogelijk een e-mail met uw afspraak op campus Hallepoort, César De Paepe of Antoine Depage.

Vergeet niet uw identiteitskaart, de protocollen van eventuele onderzoeken en uw medisch voorschrift mee te brengen als u doorverwezen werd door een arts.

Gelieve uw afspraak te annuleren als u niet kunt komen. Dat kan op het nummer +32 (0)2 535 38 38 (strikt voorbehouden voor annulaties) of via het formulier op internet.Als u ons ten laatste 2 werkdagen voor de dag van de raadpleging niet contacteert, wordt u een supplement van 20€ aangerekend.

Met dank voor uw begrip.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.
Omdat dit uw eerste contact met onze dienst MBV is, vragen wij u naar +32 (0)2 535 43 29 of +32 (0)2 535 34 06 te bellen (maandag tot vrijdag van 8u tot 16u30) of een e-mail te sturen naar: pma@stpierre-bru.be. Er zal geen rekening gehouden worden met aanvragen via dit formulier.
Gelieve naar 02/535.48.36 te bellen (alle dagen van 8 tot 12u30 en van 13u30 tot 16u, behalve op dinsdagnamiddag). Er zal geen rekening gehouden worden met aanvragen via dit formulier.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.
Wij contacteren u zo snel mogelijk per e-mail om u de eerst mogelijke afspraak in functie van uw beschikbaarheden en die van de dokter voor te stellen.

Welkom op de dienst Radio-isotopen / Nucleaire geneeskunde van het UMC Sint-Pieter.

Gelieve het volgende mee te brengen:
  • uw identiteitskaart
  • de aanvraag voor uw onderzoek


Gelieve uw afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren als u niet kunt komen door het nummer +32 (0)2.535.38.38 te bellen (strikt voorbehouden voor annulaties) of via het formulier op internet. Als u ons ten laatste 2 werkdagen voor de dag van de raadpleging niet contacteert, wordt u een supplement van 20€ aangerekend.

U kunt onze dienst van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17 op het nummer +32 (0)2.535.45.65 bereiken.
Gelieve onderstaande vragenlijst in te vullen als u een afspraak wenst op de dienst Radio-isotopen / Nucleaire geneeskunde.
Dit onderzoek gebeurt in twee stappen: eerst een injectie en enkele uren later worden de afbeeldingen genomen.
Voor dit onderzoek moet u minstens een week voor het onderzoek met uw schildklierbehandeling stoppen.
Wij informeren u al dat u voor dit onderzoek nuchter moet zijn en het nemen van meerdere medicijnen moet gestopt worden voor het onderzoek. U krijgt meer uitleg per e-mail of telefoon.

Gelieve te preciseren wanneer u beschikbaar bent en of u al een afspraak hebt op de raadpleging "Geboren worden". Wij contacteren u zo spoedig mogelijk.

Algemene informatie:
Welkom op de dienst Radiologie/ Medische beeldvorming van het UMC Sint-Pieter.

Gelieve het volgende mee te brengen tijdens uw afspraak:

  • - een identiteitsdocument
  • - het radiologisch voorschrift (zonder voorschrift kan het onderzoek niet plaatshebben)
  • - een specifiek requisitoir voor radiologie als u ondersteund wordt door een OCMW.

U kan onze dienst van maandag tot vrijdag van 8u. tot 17u. op 02/535.44.25 (campus Hallepoort) en op 02/506.72.79 (campus César De Paepe) bereiken.

Gelieve uw afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren als u verhinderd bent door ons te bellen op 02/535.44.25 of via het formulier voor de annulatie van een afspraak op onze website.

Als u ons ten laatste 2 werkdagen voor de dag van de raadpleging niet contacteert, wordt u een supplement van 20€ aangerekend.

Gelieve onderstaande vragen te beantwoorden om een afspraak te maken op Radiologie/ Medische beeldvorming:

Gewenste onderzoeken?

Selecteer bestand
Wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Wij danken u voor uw vertrouwen.

Wij respecteren uw persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingewonnen wanneer u deze vrijwillig doorgeeft. De verantwoordelijke van de website verplicht zich er op eer en geweten toe om de wettelijke bepalingen inzake vertrouwelijkheid te respecteren die van toepassing zijn in België en om deze informatie niet aan derden te verspreiden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht op inzage en rectificatie van de u betreffende gegevens. Alle bijkomende informatie kan u bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.