Schisischirurgie

Het betreft faciale misvormingen, beter bekend als « hazenlip ». Ze worden doorgaans tijdens de zwangerschap bij echografische onderzoeken gediagnosticeerd.

Kinderen en hun ouders kunnen in ons multidisciplinair competentiecentrum terecht dat integraal aan de behandeling van deze misvorming gewijd is.

De maxillofaciaal chirurg wordt voor de behandeling van deze pathologie bijgestaan door pediaters, kno-artsen, logopedisten en psychologen.

Chirurgische interventies

Er zijn meerdere chirurgische interventies vereist en ze moeten in de loop van de groei uitgevoerd worden:

  • Op 3 maanden: sluiten van de lip
  • Vervolgens: correctie van de positie van de kaken
  • Rond 9-12 jaar: sluiten van de verbinding mond-neus of herstel van de continuïteit van de alveolaire boog (onderste gedeelte van de kaak waarin de tanden ingeplant zijn) met bottransplantaten.

Met deze vroegtijdige multidisciplinaire behandeling worden zeer goede resultaten behaald.  

Team