Orthochirurgische logopedie

De logopedist behandelt in functie van het geval:

  • Stoornissen veroorzaakt door de traumatische of chirurgische sequellen in het orofaciale gebied
  • Stoornissen secundair aan congenitale misvormingen van het gezicht zoals palatoschisis