Implantologie en pre-implantatiechirurgie

Het plaatsen van implantaten in de bovenkaak of de onderkaak is een welbekende techniek om een of meerdere afwezige tanden te vervangen maar ook om een tandprothese of zelfs een bridge te fixeren of te stabiliseren.

Pre-implantatiechirurgie laat toe de toekomstige implantaatsites voor te bereiden. Met een scan van het gebit van de patiënt evalueren wij de kwantiteit en de kwaliteit van het beschikbare bot. Om voldoende botruimte te creëren bij een patiënt die een tekort heeft, wordt een beroep gedaan op bottransplantatie.

Deze verschillende interventies gebeuren onder lokale of algemene anesthesie. Het type anesthesie wordt tijdens de consultatie besproken.

Door het ruime scala aan behandelingen waar wij vandaag over beschikken, hebben steeds meer patiënten – ondanks de kost- toegang tot implantologie.

Team