Dysmorfie en misvormingen van het gezicht

Het gaat om complexe aandoeningen (slecht geplaatste tanden, misvormingen van het kaakbeen, een slechte faciale balans) die een functionele en/of esthetische stoornis veroorzaken. Er zijn verschillende mogelijke oorzaken: erfelijk, congenitaal, functioneel enz.

Deze pathologieën worden door een multidisciplinair team behandeld dat bestaat uit: een maxillofaciaal chirurg, een kno-arts, een orthodontist, logopedist, kinesitherapeut en psycholoog.

Behandeling

Onze dienst stelt in eerste instantie een orthodontische behandeling voor. Als dat na een bilan en een evaluatie nodig blijkt, stellen wij een chirurgische behandeling voor die orthognatische chirurgie heet.

Deze behandeling verbetert de esthetiek en de vitale functies die vaak verstoord zijn (ademhaling, fonatie, kauwen en slikken).

Team