Bronchiale Echo-endoscopie : een techniek die door onze dienst Pneumologie in België werd ingevoerd.


Recente ontwikkelingen in verband met de inbreng van de endoscopische echografie hebben het domein van de buigzame endoscopie sterk verruimd, een diagnostiekmiddel dat onmisbaar is bij de diagnose van longziekten.

De echografische endoscoop, anders dan de klassieke endoscoop, maakt het mogelijk de andere zijde van de bronchiën te bekijken en structuren te onderzoeken zoals ganglia of tumoren in de omgeving van de hoofdbronchiën.

Het belang hiervan is dat het mogelijk wordt deze verdachte structuren aan te prikken met een dunne naald ingevoerd langs de endoscoop en nauwkeurig gericht onder echografie. Het hierop volgende microscopisch onderzoek preciseert de aard van het staal.

Dit onderzoek wordt poliklinisch en onder lokale verdoving uitgevoerd en vervangt reeds talrijke meer invasieve chirurgische ingrepen die meer kosten en een opname vereisen. Het is een revolutie in de evaluatie van ziekten zoals longkanker.

De pneumologen van het Sint-Pietersziekenhuis hebben deze techniek in België ingevoerd, hebben talrijke confraters opgeleid in België en in het buitenland en hebben wetenschappelijke werken gepubliceerd op dit domein.

Film : De endoscopische benadering van de mediastinale adenopathieën

Antwoord op een probleem van volksgezondheid

Ademhalingsaandoeningen vormen een echt probleem voor de volksgezondheid; chronisch obstructief longlijden (COPD – Chronic Obstructive Pulmonary Disease of rokerslong), de infectieziekten van diepe long, tuberculose en longkanker staan in de top 15 van de meest voorkomende ziekten van de Wereld Gezondheidsorganisatie.

De diagnostische en therapeutische antwoorden, innoverend door hun optimale behandeling, heten ademhalingsrevalidatie (poliklinisch of opgenomen), endoscopische en chirurgische reductie van het longvolume (COPD), detectie, moleculaire diagnostiek en gespecialiseerde behandeling van multi-gevoelige tot multi-resistente tuberculose, endoscopische diagnostiek van de verschillende besmettelijke aandoeningen van de longen en detectie, vaststelling va het stadium en multidisciplinaire therapie van de kankeraandoeningen van de longen.

Bevorderen van de diagnostische en therapeutische vooruitgang

Deze fundamentele objectieven worden gehaald door de dienst pneumologie die meerdere belangrijke diagnostische en therapeutische vernieuwingen in België heeft ingevoerd:

  • de fotodetectie in de vroege detectie van bronchiale kanker;
  • de bronchiale echo-endoscopie in de diagnostiek en de evaluatie van bronchopulmale kanker;
  • de endobronchiale kleppen in de behandeling van longemfyseem.

Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Hallepoort 13:30-16:30 13:30-16:30 - 13:30-16:30 13:30-16:30 -
César De Paepe - - - - - -

Verantwoordelijken van het medische team

  • Corina Martinez Mena
    Corina Martinez Mena Oncologie
  • Vincent Ninane
    Vincent Ninane Pneumologie