SOS kinderen - ULB

Ons team SOS kinderen-ULB bestaat uit psychologen, maatschappelijk werkers, opvoeders, juristen, een pediater, pedopsychiaters en secretaresses.


Deze multidisciplinariteit staat borg voor een medische, psychiatrische, psychologische, sociale en juridische benadering van elk situatie van kindermishandeling die ons wordt voorgelegd.

De teams SOS Kinderen hebben als opdracht uit eigen beweging of wanneer hun tussenkomst gevraagd wordt door eender welke persoon, instelling of dienst:

  • te zorgen voor de individuele preventie van situaties van kindermishandeling
  • een multidisciplinaire balans op te maken van de situatie van het kind en zijn leefomgeving
  • gepaste hulp te bieden aan de kinderen en hun familie.

Voor verdere inlichtingen : http://sos-enfants.ulb.ac.be

Aanvraag voor een afspraak

Tel: +32(0)2 535 34 25
Fax: +32(0)2 535 48 86
E-mail: sosulb@ulb.ac.be

Onthaal

  • Maandag tot vrijdag van 9u. tot 17u00
  • Permanences: Maandag tot vrijdag van 13u30 tot 17u00