De dienst pediatrie biedt, in het centrum van Brussel, een medische en heelkundige behandelstructuur voor kinderen aan, zowel in hospitalisatie als poliklinisch (dagziekenhuis, 2 poliklinische plateaus, een urgentiezaal met bedden voor voorlopige hospitalisatie).


Meer dan 20 kinderartsen oefenen er vol of deeltijds hun activiteit uit. Elk van de sectoren geniet van de toegewijde zorg door pediatrische gegradueerde verpleegsters. Een team kinesitherapeuten (longpathologie et/of opvolging van de ontwikkeling), een equipe met een diëtiste, psychologen en sociaal assistenten laten een multidisciplinaire aanpak toe die in de kindergeneeskunde dikwijls onontbeerlijk is.

Onderwijs

De dienst pediatrie van het UMC Sint-Pieter speelt een belangrijke rol in het onderwijs van de pediatrie in de Master en in het postgraduaat voor de ULB en de VUB. De geneeskundestudenten van het 3de en het 4de Master vervullen er hun pediatriestage. Bovendien volgen 10 artsen de DGS-opleiding pediatrie in de dienst. De zorgen zijn zo georganiseerd dat adequaat onderwijs en supervisie gewaarborgd worden aan deze pediaters in opleiding.

Hoewel de grote meerderheid van de kinderen die in de dienst verzorgd worden acute medische en chirurgische aandoeningen vertonen, besteedt de dienst pediatrie een belangrijk deel van zijn activiteit aan de opvolging van kinderen met bepaalde chronische ziekten: astma, tuberculose, drepanocytose, AIDS. In het bijzonder voor deze aandoening speelt de dienst een referentierol: meer dan de helft van de in België met HIV geïnfecteerde kinderen worden verzorgd door een multidisciplinair team dat vernieuwende benaderingen ontwikkeld. Het samen aanwezig zijn van de dienst pediatrie en het centrum SOS Enfants-ULB laat deze laatste toe om kinderen die het slachtoffer zijn van mishandeling indien nodig in urgentie veilig onder te brengen.

Hospitalisatie

Twee aangrenzende hospitalisatieafdelingen met 40 bedden in kamers voor 1 of 2 kinderen maken het mogelijk elk jaar meer dan 3000 kinderen op te vangen voor een acute ziekte of voor een chirurgische ingreep.

Twee kamers werden speciaal uitgerust voor een doorgedreven bewaking van de kinderen die dit nodig hebben. Meerdere kamers zijn ontworpen om de afzondering van patiënten met besmettelijke ziekten mogelijk te maken. Slaappolygrafieën kunnen uitgevoerd worden.

In alle kamers is het mogelijk een van de ouders samen met het kind te herbergen.

Er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de leefomgeving van het opgenomen kind: een grote speelzaal/atelier met 7 dagen op 7 opvoeders, en 2 klaslokalen van de Robert Dubois school verschaffen de kinderen een speels en educatief milieu binnen het ziekenhuis.

Dringende zorgen

De eenheid voor pediatrische urgenties bevindt zich in de nabijheid van de eenheid voor urgentiezorg voor volwassenen, waarmee ze sommige technische lokalen en de administratie deelt, terwijl de onontbeerlijke specificiteit van het onthaal en de pediatrische nursing behouden wordt.

In deze eenheid worden jaarlijks 20.000 kinderen in urgentie behandeld door het pediatrische team, doorverwezen door hun arts, aangevoerd met de ziekenwagen of zich spontaan meldend. In noodsituaties, waar angstaanjagende aandoeningen en pijnlijke gebeurtenissen frequent voorkomen, wordt bijzondere aandacht geschonken aan de humanisering van het onthaal en aan de pijnstilling bij het kind.

De eenheid voor spoedeisende zorg beschikt over bedden voor voorlopige hospitalisatie waar een verblijf van enkele uren het in bepaalde omstandigheden mogelijk maakt dat het zieke kind een moeilijk kaap overwint en een langere hospitalisatie vermeden wordt.

Consultatie

De dienst pediatrie beschikt over 2 consultaties: één op de Hallepoortsite en de andere op de site César de Paepe, die samen jaarlijks bijna 30.000 kinderen ontvangen. De consultatie is elke weekdag open met afspraak als antwoord op de in de kindergeneeskunde frequente situaties waar een snelle consultatie nodig is. In nauwe samenwerking met de sectoren Radiologie en pediatrische urgenties, organiseert de consultatie zo de primaire poliklinische behandelingen, waarbij de toegankelijkheid van de structuur op de voorgrond staat.

Gelijktijdig verzekert de consultatie de regelmatige opvolging van de kinderen in het kader van de consultaties algemene pediatrie op afspraak of gespecialiseerde consultaties: pneumo-allergologie, gastro-enterologie, neurologie, nefrologie, kindergynaecologie, cardiologie, infectiepathologie, hematologie, geneeskunde van de adolescent, genetica.

Op de raadpleging op afspraak vinden ook bepaalde functionele onderzoeken plaats (longfunctieonderzoek, allergietesten, ureum- en lactosetesten...).

Dagziekenhuis

De dagopname wordt eveneens georganiseerd op de sites Hallepoort en César de Paepe. In deze structuren worden kinderen opgevangen die een ingreep zullen ondergaan: digestieve chirurgie, orthopedie, oftalmologie, urologie, oto-rhino-laryngologie, waarvoor geen postoperatief ziekenhuisverblijf nodig is. Zij worden enkele dagen voor hun operatie nauwkeurig door een anesthesist beoordeeld. Zij keren de dag zelf van hun ingreep terug naar huis. Het is ook in deze eenheid dat medische check-ups worden geprogrammeerd die bestaan uit meerdere onderzoeken op 1 dag, of die een roesje vereisen (long- of digestieve endoscopieën, complexe radiologische onderzoeken).


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Hallepoort 8:00-12:30 13:00-17:00 8:00-12:30 13:00-17:00 8:00-12:30 13:00-17:00 8:00-12:30 13:00-17:00 8:00-12:30 13:00-17:00 -
César De Paepe 08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-17:00 08:00-12:00 13:00-17:00 -

Verantwoordelijken van het medische team

  • Elisabeth Rebuffat
    Elisabeth Rebuffat Pediatrie