Orthopedie Traumatologie

Diensthoofd | Pr Laurent FABECK

Secretariaat | Mevr. Claudine MINNE       

De dienst orthopedie en traumatologie behandelt aandoeningen van het bewegingsapparaat, d.w.z. aandoeningen van de organen die bijdragen tot de stand en de bewegingen van het lichaam.


De traumatologie schenkt aandacht aan de patiënten met traumatische kwetsuren (fracturen, verstuikingen, luxaties) veroorzaakt door ongevallen (verkeersongevallen, sportongevallen, vallen, etc.…). De therapeutische middelen zijn erg verscheiden: van de immobilisatie met gips tot de meest geavanceerde technieken van osteosynthese.

De orthopedie houdt zich meer in het bijzonder bezig met de diagnostiek en de behandeling van de chronische aandoeningen van het bewegingsstelsel die verschillende delen van het skelet, van de gewrichten of van de pezen kunnen betreffen.

Bijvoorbeeld: artrose (een degeneratieve aandoening van de gewrichten) moet soms behandeld worden door de vervanging van het gewricht door een prothese (heup, knie, schouder, …). Talrijke articulaire en peri-articulaire aandoeningen kunnen ook poliklinisch in daghospitalisatie behandeld worden dankzij het gebruik van minimaal invasieve chirurgische technieken zoals een artroscopie.

Opdrachten van de dienst

Universitair onderwijs en vorming

Gezien het universitaire karakter van de instelling, verstrekken de chirurgen onderwijs en praktische vorming aan geneeskundestudenten of jonge artsen die zich wensen te specialiseren in de orthopedie en de traumatologie. Het chirurgenteam beschikt zo over de modernste diagnose- en therapeutische middelen.

Het wetenschappelijk onderzoek

Een andere opdracht van de dienst orthopedie is de wetenschappelijke activiteit in de vorm van medische research. Dankzij de voorstelling van de resultaten van hun werk heeft de dienst een nationale en internationale erkenning opgebouwd.

 

Onze specialiteiten