De afdeling oftalmologie van het UMC Sint-Pieter heeft in de loop der tijd speerpuntactiviteiten in diverse vakgebieden ontwikkeld zonder daarbij de kwaliteit van haar eerstelijnszorg uit het oog te verliezen.


De afdeling huisvest bovendien verschillende oftalmologische klinieken, die geleid worden door specifieke specialisten:

  • Immuno-oculaire aandoeningen
  • Retina: medisch en chirurgisch
  • Chirurgie van het voorste segment (hoornvliestransplantatie, cataract (grauwe staar)…
  • Glaucoom: medisch en chirurgisch
  • Refractiechirurgie (myopie of bijziendheid)
  • Orbito-palpebrale pathologieën (aandoeningen van oogkas en oogleden)
  • Neuro-oftalmologie
  • Pediatrische oftalmologie - strabologie (scheelzien).

Dankzij de diversiteit van de beschikbare technische middelen staat de afdeling aan de top van de diagnostiek en behandeling van alle oogheelkundige aandoeningen. Door de jaren heen is zij dan ook uitgegroeid tot een referentiepunt voor aandoeningen waarvoor oftalmologen (oogartsen) uit België en de aangrenzende landen niet over de nodige middelen en expertise beschikken.

Ons team is bovendien erg actief in het klinisch en wetenschappelijk onderzoek op universitair niveau en neemt deel aan internationale wetenschappelijke studies en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Deze structuur geeft de artsen in opleiding toegang tot geavanceerde technologie en stelt hen in staat om degelijke en noodzakelijke kennis voor hun toekomstige praktijk te verwerven.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Hallepoort 9:00-11:20 13:30-16:30 - 9:00-12:00 - - -
César De Paepe - - - - - -

Verantwoordelijken van het medische team