Neurologie

Diensthoofd | Prof. Joachim SCHULZ

Secretariaat | Mevr. Isabelle WOUTERS

De neurologiekliniek behandelt volwassenen met acute, subacute en chronische aandoeningen van de hersenen, de hersenzenuwen, het ruggenmerg, de hersenvliezen, het perifeer zenuwstelsel en de spieren.


Wij stellen een diagnose en geven therapieën voor bewegingsstoornissen, evenwichtsstoornissen, cognitieve stoornissen, gezichtsstoornissen, hoofd- en aangezichtspijn.

Adressen

Gehospitaliseerde patiënten

Campus Hallepoort, Wolstraat 105, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 535 31 11
CVA/Stroke Unit E607c
Neurologie E409

Raadplegingen

Polikliniek Hallepoort, Waterloolaan 129, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 535 42 06
Neurologie route 106

Polikliniek César De Paepe, Cellebroersstraat 11-13, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 506 70 36
Neurologie eerste verdieping

Handelingen

 • Elektro-encefalografie EEG
 • Elektromyografie EMG
 • Motorische en sensitieve geleidingssnelheid
 • F-golven
 • H-reflex
 • Repetitieve stimulatie en myasthenietest
 • Visueel, auditief, somatosensorieel en motorisch geëvoceerde potentialen
 • Behandeling met botulinetoxine
 • Neuropsychologisch bilan
 • Lumbaalpunctie
 • Duplexechografie van de halsslagaders, de vertebrale en intercraniële slagaders
 • Een diagnostische oppuntstelling en het uitwerken van een behandelingsplan door een multidisciplinair team gespecialiseerd in CVA
 • Het opstellen van een zorgplan door een multidisciplinair team voor patiënten gehospitaliseerd voor een CVA
 • Een gespecialiseerd diagnostisch bilan voor dementie, inclusief een neuropsychologisch onderzoek (evaluatie van de cognitieve functies) voor patiënten met een vermoeden van dementie

Onze specialiteiten