Opleiding CLE

Opleiding – «  Compréhension du langage de l’enfant » – Intermediaire opleiding in ontwikkelingszorg


Deze opleiding wordt gegeven door een NIDCAP® opleider of een NIDCAP® gecertificeerde professioneel onder supervisie van een opleider. Ze wordt gegeven op vraag van een dienst of in het raam van een formele NIDCAP® opleiding (voor een deel van het team).

Ze is gebaseerd op het model van de synactieve theorie van de ontwikkeling en de organisatie van het gedrag van de nieuwgeborene van Heidelise Als (1982) en is een onderdeel van NIDCAP®. De opleiding vervangt geen NIDCAP® opleiding maar kan helpen om praktijken en een manier van denken te ontwikkelen die naar een formele opleiding kunnen leiden. Ze is bestemd voor kraamafdelingen, intensieve en niet-intensieve eenheden neonatologie en bestaat uit 3 opleidingssessies op de werkplaats van de aanvragers en twee keer 6 weken semiautonoom  werken onder begeleiding voor maximaal 6 personen.

De doelstellingen van deze opleiding zijn:

  • De theoretische kennis van verzorgenden van individuele ontwikkelingsgerichte zorg gericht op het gezin (OZ) uitbreiden.
  • De vaardigheden om het gedrag van de baby in samenwerking met het gezin te observeren en te begrijpen vergroten.
  • De reflectieve praktijk van de verzorgenden versterken om van zorgen gericht op taken over te stappen naar relationele zorgen die de neurosensoriële ontwikkeling en de band tussen ouders en kind ondersteunen
  • De implementatie van ontwikkelingsgerichte zorg gericht op het gezin op een dienst ondersteunen door een analyse van de praktijken en het systeem.