Neonatologie

Diensthoofd | Dr. Marie TACKOEN

Secretariaat | Mevr. Laurence FRANSEN

De dienst neonatologie vangt pasgeborenen op vanuit een zorgfilosofie die de individuele behoeften van elk kind centraal stelt en waarbij nauw samengewerkt wordt met de ouders.


De dienst neonatologie vangt pasgeborenen op die bijzondere zorgen nodig hebben. 10 tot 15 % van de pasgeborenen wordt er verzorgd. De meeste zijn premature baby’s die soms apparaten en spitstechnologie nodig hebben om te overleven. Anderen moeten chirurgisch behandeld worden voor een aangeboren misvorming of hebben een specifieke therapie nodig voor een infectie of een andere ziekte.

Diensten

Ons multidisciplinaire team begeleidt de ouders en verzorgt deze kleine patiënten in functie van hun noden op een van volgende drie diensten:
 

  • De kraamafdeling: vangt alle pasgeborenen op die geen gespecialiseerde zorgen nodig hebben of lichte zorgen zoals antibiotica of fototherapie. De eerste levensdagen van de baby worden door een pediater, die dagelijks langskomt, en de vroedkundigen opgevolgd. Deze dienst heeft sinds meerdere jaren het label Babyvriendelijk ziekenhuis.
  • De dienst KOALA, niet-intensieve neonatologie
  • De dienst NIC, intensieve neonatologie

Zorgen en filosofie

Door een nauwe samenwerking met de verloskundigen, nog vóór de geboorte, wordt een risicogeboorte goed voorbereid. Vervolgens bekommert een multidisciplinair en gespecialiseerd team zich om de pasgeborene: pediaters, verpleegkundigen, psychologen, kinderpsychiaters, lactatiekundigen, cardiologen, neuropediaters, maatschappelijk werkers, kinesitherapeuten…

Zowel op de dienst intensieve neonatologie als de dienst Koala worden de zorgen aan het gedrag van uw baby aangepast. Begrijpen wat de premature baby ons vraagt, vraagt een bijzondere opleiding van de verzorgers. Deze gespecialiseerde vorming wordt in het NIDCAP programma  onderwezen waarvoor het UMC Sint-Pieter het eerste erkende Belgische centrum is Brussels NIDCAP Training Center.

Op al onze eenheden neonatalogie is het heel belangrijk dat de ouders aanwezig zijn bij hun kind en wij moedigen dat aan.            

Psychologie

Als de geboorte van de baby niet verloopt zoals gedroomd, kan dat voor ontreddering en verdriet zorgen. De psychologen van de dienst luisteren naar u, ze begeleiden u tijdens het hele parcours en ondersteunen u in moeilijke momenten.

Audiovisueel programma « Stap voor stap »

Het Neonataal Centrum heeft een audiovisueel programma ontwikkeld ter begeleiding van de ouders van premature baby’s. Het bevat tientallen video’s over verschillende thema’s zoals: ontwikkelingszorgen, voeding, pijn, monitoring... Sommige video’s worden u tijdens uw hospitalisatie voorgesteld. De andere worden na de terugkeer naar huis per e-mail naar de ouders gestuurd en dat gedurende meerdere maanden.

Onze specialiteiten