Laboratorium Pathologische Anatomie

Kliniekhoofd | Prof. Denis LARSIMONT

De dienst Pathologische Ontleedkunde, gemeenschappelijke dienst van het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut met Anti-kankercentrum van de ULB heeft 3 belangrijke opdrachten : klinisch, onderwijs en research.

De dienst onderzoekt de stalen afkomstig van het UMC Sint-Pieter en het Jules Bordet Instituut. Het betreft operatiestukken, biopsies en cytologische uitstrijkjes evenals hematologische stalen voor cytogenetische onderzoeken en ook klassieke karyotypen voor de diagnose van leukemie, evenals de moleculaire genetische technieken om prognosefactoren te geven.

De pathologie behandeld in het Sint-Pietershospitaal is van meer algemene orde (niet-kanker pathologie) in het spijsverterings-, gynaecologisch- en thoraco-longdomein).

Kanker is de behandelde pathologie in het Bordet Instituut. Het gaat voornamelijk over borst-, gynecologie-, schildklier-, urologie-, huid- (melanoom), long, spijsvertering-, en locomotorisch apparaat- (been- en zachte weefsels) pathologiën.

Activiteiten:

  • Operatiestukken/biopsies
  • Vriescoupes
  • Aantal inclusie blokjes
  • Immuunhistochemische onderzoeken
  • Electronen microscopie onderzoeken
  • Cytologische onderzoeken
  • Cytogenetische onderzoeken
  • Activiteit MDC
  • Autopsies