Kinesitherapie

Diensthoofd | Jean-Philippe FLAMAND

Om een afspraak te maken:

Hallepoort

Revalidatie van het bewegingsapparaat | +32 (02)535 41 49 of 39
KNO | +32 (0)2 535 36 54
Stomatologie | +32 (0)2 535 44 12
Pneumologie | +32 (0)2 535 42 40
Senologie | +32 (0)2 535 36 50
Ostheopathie | +32 (0)2 535 41 49
Endermologie | +32 (0)2 535 43 55
Respiratorische pediatrie | +32 (0)2 535 43 55
Neurologische pediatrie| +32 (0)2 535 35 31

César De Paepe

KNO | : +32 (0)2 506 71 80
Uro-gynaecologie en perinatologie | +32 (0)2 506 70 91
Cardiologische revalidatie | +32 (0)2 506 76 09
Ortho-traumoto- Rugkliniek | +32 (0)2 506 75 95

 

De dienst kinesitherapie telt 80 kinesitherapeuten verdeelt over onze twee campussen voor de raadplegingen en de hospitalisatie.

Voor de hospitalisatie

De verzorging van de patiënten wordt 7 dagen op 7 verzekerd in de verschillende diensten.

Voor de campus St-Pieter

  • Heelkunde

Cardiologische, thorax en vasculaire, neurologische, orthopedische en traumatologische, digestieve en urologische, KNO, maxillo-faciale, gynaecologische en senologische, plastische en reconstructieve heelkunde.

  • Inwendige geneeskunde

Pneumologie,cardiologie, neurologie, gastro-enterologie, infectieziekten, geriatrie, hemato-oncologie

  • Medische, heelkundige en coronaire intensieve zorgen

  • Pediatrie en neonatologie

  • Gynaecologie en materniteit

Voor de campus César De Paepe

  • Geriatrie

  • Revalidatie van het bewegingsapparaat

  • Cardio-pulmonaire revalidatie

  • Psychiatrie

Voor de raadplegingen

De kinesitherapeuten van de verschillende specialismen behandelen zowel de patiënten die gehospitaliseerd zijn geweest als de patiënten van buiten het ziekenhuis.

Onze specialiteiten