Behandeling van psychiatrische en psycho-gedragsmatige stoornissen van oudere personen. Wij helpen patiënten met depressies, angststoornissen, psychoses, verslavingen of dementie.


Ouderen met onderstaande aandoeningen kunnen bij ons voor een diagnostische oppuntstelling, een behandeling of revalidatie terecht:

 • psychologische moeilijkheden,
 • psychiatrische moeilijkheden,
 • psycho-gedragsmatige stoornissen gelinkt aan dementie,
 • de daaruit voortvloeiende somatische stoornissen.  

De psychogeriatrische behandeling is multidisciplinair. Wij werken met psychiaters, geriaters, neuropsychologen, klinische psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, logopedisten, kinesitherapeuten, diëtisten en een team van verpleegkundigen en zorgkundigen die gespecialiseerd zijn in somatische en psychiatrische problemen.

De patiënten worden via andere diensten van het UMC Sint-Pieter, andere ziekenhuizen, van thuis uit of het rusthuis bij ons gehospitaliseerd. Een van de hoofddoelstellingen van de hospitalisatie is het opnieuw actief maken van de patiënt en het hernemen van een zo stimulerend mogelijk levensritme.


Tegelijkertijd:

 • Voeren wij een medische en psychiatrische oppuntstelling en een psychologische evaluatie uit (in functie van de behoeften):
  • Individueel voor cognitieve revalidatie of psychotherapie;
  • In gezinsverband.
   Vaak zijn bijkomende neuropsychologische tests nodig.
 • Wij beschikken over een therapeutische appartement waar we de autonomie van de patiënt kunnen evalueren voor zijn terugkeer naar huis.
 • De ergotherapeut en de kinesitherapeut werken individueel en in groep met de patiënten rond verschillende thema’s: cognitieve stimulatie, emotionele expressie, psychomotoriek enz.
 • De maatschappelijk werker helpt om administratieve en financiële problemen op te lossen en werkt in teamverband mee aan het vertrekproject.

De verblijfsduur is zeer variabel en aangepast aan de behoeften van de patiënt. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt twee maanden.


Na hun verblijf bij ons keren de patiënten naar huis terug of naar een andere woonvorm die meer aangepast is aan hun toestand. Dat project wordt met de patiënt besproken, zijn gezin en externe zorgverleners (huisarts, thuishulp enz.).

Contact hospitalisatie

Eenheid 4A
+32 (0)2 506 74 02

Eenheid 4B
+32 (0)2 506 74 07

Eenheid 5A
+32 (0)2 506 71 26


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Voormiddag            
Namiddag            

Verantwoordelijken van het medische team

 • Jean-Philippe Praet
  Jean-Philippe Praet Geriatrie