Interne geneeskunde bevindt zich op het kruispunt van de specialismen in organen. Het is een specialiteit die op een globale manier patiënten behandelt met algemene signalen zoals langdurige koorts, onverklaarbaar gewichtsverlies of die symptomen vertonen die wijzen op een auto-immuunziekte die doorgaans meerdere organen treft.


Een raadpleging bij een internist laat toe een diagnose te stellen en deze systemische ziekten en syndromen doeltreffend te behandelen.

Auto-immuunziekten en auto-inflammatoire ziekten omvatten vele ziekten van het type:

  • connectivitis zoals: systemische Lupus erythematosus, het antifosfolipidensyndroom van Sjögren, dermatomyositis, polymyositis, systemische sclerodermie, het Antisynthetasesyndroom;
  • vasculitis zoals: de ziekte van Behçet,de ziekte van Takayasu, gigantocellulaire arteritis van Horton, granulomatose van Wegener, eosinodiele granulomatose met polyangiitis van Churg Strauss
  • maar ook andere systemische ziekten zoals sarcoïdose, de ziekte van Still op volwassen leeftijd, familiale mediterrane koorts enz.

Het betreft een groep ziektes gekenmerkt door een of meerdere disfuncties van het immuunsysteem. Ze kunnen zich op erg verschillende manieren manifesteren in functie van de getroffen organen (niet noodzakelijkerwijze tegelijkertijd) en met een variërende ernst.

Ze evolueren doorgaans chronisch met opstoten, onderbroken door remissie. Ze vergen meestal een immunomodulerende behandeling in het dagziekenhuis, toegediend via orale of intraveneuze weg.

Wij werken nauw samen met orgaanspecialisten (oftalmologen, reumatologen, dermatologen, gastro-enterologen, kno, pneumologen enz.) maar ook met het laboratorium immunologie van LHUB-ULB om de patiënten een optimale behandeling te kunnen geven.


Uurroosters disponibles

  Maa Din Woe Don Vri Zat
Hallepoort 9:00-12:00 14:00-17:00 9:00-12:00 9:00-12:00 14:00-15:00 9:00-12:00 14:00-17:00 9:00-12:00 14:00-17:00 -
César De Paepe - - - - - -

Verantwoordelijken van het medische team