Interne geneeskunde

Departementshoofd | Prof. Jean-Philippe PRAET

Secretariaat | Mevr. Isabelle WOUTERS

Het Departement Interne Geneeskunde bevordert de multidisciplinaire en globale benadering van de patiënt. Het Departement bestaat uit algemene hospitalisatieafdelingen en afdelingen waar de teams gespecialiseerd zijn in meer specifieke zorg (infectieziekten, geriatrie, pneumologie, cardiologie, gastro-enterologie, etc).


Het Departement Interne Geneeskunde maakt deel uit van de stagediensten van het ULB en VUB netwerk, en verwelkomt elk jaar kandidaat-specialisten die er opgeleid zullen worden in verschillende disciplines.

Twee eenheden voor (algemene en cardiale) intensieve zorgen en twee revalidatie-eenheden vervolledigen het geheel van 247 bedden van het Departement, verdeeld over de 2 sites.

Naast de hospitalisatieactiviteit (50% van de zieken worden in urgentie opgenomen via de Urgentiedienst) omvat het Departement Interne Geneeskunde alle poliklinische specialismen waar de meeste oppuntstellingen en de gespecialiseerde onderzoeken uitgevoerd worden (bijv. bronchiale en gastro-fibroscopieën, echocardiologie, EEG, provocatietesten, longfunctieonderzoek, elektromyografie, coronaire catheterisatie, etc. ..). Conventies met het RIZIV maken gespecialiseerde behandelingen van bepaalde pathologieën mogelijk (longinsufficiëntie, insuline-afhankelijke diabetes, HIV-infectie) dankzij een specifieke financiering.

Al deze disciplines zijn op beide sites aanwezig.

Tenslotte zijn talrijke artsen van het Departement, in de context van de universitaire functie van ons ziekenhuis, titularis van een onderwijsopdracht aan de ULB (infectieziekten, endocrinologie, semiologie, pneumologie, etc. ...) en doen klinisch onderzoek van hoog niveau, wat toelaat om in talrijke domeinen aan onze patiënten de jongste diagnostische en therapeutische ontwikkelingen aan te bieden.

Het Departement Interne Geneeskunde is constant in beweging om zo goed mogelijk te voldoen aan de kwaliteitseisen en aan de vooruitgang van de geneeskunde.

Onder de gerealiseerde projecten, vermelden we slechts de opening van een geriatrisch dagziekenhuis (E411B ) op de Campus Hallepoort en binnenkort de creatie van een Stroke Unit en van een tweede coronarografiezaal.

Onze specialiteiten